Dobra wiadomość: Rosja – Julia Priwiedionna – Amnesty International

Dobra wiadomość: Rosja – Julia Priwiedionna

Julia jest członkinią organizacji FAKEL-PORTOS (Formacja Altruistycznych Kandydatów dla Ewolucji Ludzkości – Poetyzowane Stowarzyszenie na rzecz Opracowania Teorii Ogólnonarodowego Szczęścia). Była na policyjnej liście poszukiwanych od 2000 roku, kiedy liderom grupy wytoczono sprawę karną.

Oskarżono ją o branie udziału w biciu niektórych nastoletnich członków FAKEL-PORTOS, zaangażowanie w przymusowe przetrzymywanie nastolatków w siedzibie FAKEL-PORTOS i stworzenie nielegalnej grupy zbrojnej dla utrzymywania porządku w organizacji. Julia Priwiedionna nie przyznała się do żadnego z zarzucanych jej czynów. Według doniesień, wszyscy rzekomi pokrzywdzeni w tej sprawie cofnęli swoje zeznania, twierdząc że zeznawali oni pod presją śledczych. Według stwierdzeń prawnika Priwiedionnej, podczas procesu nastąpiło wiele naruszeń procedur.

W lutym 2010, w czasie, gdy toczył się jej proces przed sądem okręgowym w Moskwie, była ona przetrzymywana w szpitalu psychiatrycznym, choć niezależni psychiatrzy nie znaleźli dla tego uzasadnienia. Uznano ją za zdrową 11 marca i zwolniono.

Julia Priwiedionna przebywa obecnie na wolności.  Nie są potrzebne dalsze działania ze strony Sieci Pilnych Akcji. Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali swoje apele w tej sprawie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2489