Rząd Burkina Faso zlikwiduje praktyki wczesnych i przymusowych małżeństw – Amnesty International

Rząd Burkina Faso zlikwiduje praktyki wczesnych i przymusowych małżeństw

Rząd stwierdził, że trwają prace nad przeglądem kodeksu osobistego i rodzinnego, planowane jest podniesienie do 18 lat wieku, w którym prawnie dozwolone jest zawieranie małżeństw. Ministerstwo planuje także prace nad zdefiniowaniem w jasny sposób w krajowym kodeksie karnym terminu przymusowe małżeństwo.
Ministerstwo potwierdziło, że otrzymało wiele listów, e-maili i innej korespondencji z całego świata, w których zawarte były żądania położenia kresu wczesnym i przymusowym małżeństwom w Burkina Faso. Bez wątpienia ogromna większość z tych listów pochodziła od aktywistów i aktywistek Amnesty International.
Podczas Maratonu Pisani Listów 2015 jedną z podjętych akcji była obrona praw kobiet i dziewczyn z Burkina Faso. W wysyłanych apelach domagaliśmy się:

  • wprowadzenia w życie prawa krajowego i międzynarodowych zobowiązań, które jednoznacznie zabraniają wczesnych małżeństw oraz z przymusu
  • zagwarantowania ofiarom wczesnych małżeństw oraz małżeństw z przymusu niezbędnej ochrony, wsparcia i schronienia
  • podnoszenia świadomości publicznej oraz rozpowszechniania informacji na temat możliwego wsparcia dla dziewczyn narażonych na wczesne i przymusowe małżeństwa.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Kara za wsparcie osoby w potrzebie. Uwagi prawne do sprawy Justyny Wydrzyńskiej

Powiązany temat

Dlaczego musimy być #jakJustyna i wspierać się w aborcjach

Powiązany temat

“To decydujący moment w historii prawa do aborcji na świecie” – ostrzega Amnesty

1005