Rząd Burkina Faso zlikwiduje praktyki wczesnych i przymusowych małżeństw

Rząd stwierdził, że trwają prace nad przeglądem kodeksu osobistego i rodzinnego, planowane jest podniesienie do 18 lat wieku, w którym prawnie dozwolone jest zawieranie małżeństw. Ministerstwo planuje także prace nad zdefiniowaniem w jasny sposób w krajowym kodeksie karnym terminu przymusowe małżeństwo.
Ministerstwo potwierdziło, że otrzymało wiele listów, e-maili i innej korespondencji z całego świata, w których zawarte były żądania położenia kresu wczesnym i przymusowym małżeństwom w Burkina Faso. Bez wątpienia ogromna większość z tych listów pochodziła od aktywistów i aktywistek Amnesty International.
Podczas Maratonu Pisani Listów 2015 jedną z podjętych akcji była obrona praw kobiet i dziewczyn z Burkina Faso. W wysyłanych apelach domagaliśmy się:

  • wprowadzenia w życie prawa krajowego i międzynarodowych zobowiązań, które jednoznacznie zabraniają wczesnych małżeństw oraz z przymusu
  • zagwarantowania ofiarom wczesnych małżeństw oraz małżeństw z przymusu niezbędnej ochrony, wsparcia i schronienia
  • podnoszenia świadomości publicznej oraz rozpowszechniania informacji na temat możliwego wsparcia dla dziewczyn narażonych na wczesne i przymusowe małżeństwa.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla zaostrzania prawa aborcyjnego!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: protesty w czasach izolacji doprowadzają do „zamrożenia” ustaw ograniczających dostęp do aborcji i zakazujących edukacji seksualnej

Powiązany temat

Polska: Zakaz aborcji i regresywne przepisy dotyczące edukacji seksualnej nie mogą być forsowane w cieniu COVID-19

Powiązany temat

Europa: w warunkach pandemii koronawirusa niezagwarantowanie bezpiecznego dostępu do aborcji zagraża zdrowiu kobiet i dziewcząt

1005