Dobra Wiadomość: Unia Europejska staje w obronie wysiedlonych Romów w Serbii – Amnesty International

Dobra Wiadomość: Unia Europejska staje w obronie wysiedlonych Romów w Serbii

Wysiedlenie prawie 1000 Romów w Belgradzie zostało uznane przez Unię Europejską za poważne naruszenie praw człowieka. Stanowisko to zostało ogłoszone pod wpływem akcji Amnesty International.

Prawie 1000 Romów (około 250 rodzin) mieszkających w nieformalnym osiedlu Belvil w Belgradzie zostało przymusowo wysiedlonych ze swoich domów 26 kwietnia 2012. Ponad 124 rodzin wysiedlono do metalowych kontenerów w pobliżu Belgradu, 133 rodzin było zmuszonych powrócić na południe Serbii. W akcji tej wykorzystano środki Unii Europejskiej.

Amnesty International rozpoczęła akcję na rzecz wysiedlonych Romów w ramach Sieci Szybkiego Reagowania na Przymusowe Wysiedlenia. Wkrótce po tym jak Amnesty ją rozpoczęła, Delegacja Unii Europejskiej w Serbii złożyła publiczne oświadczenie, wyrażając sprzeciw dla przymusowego wysiedlania Romów i przesiedlania ich do miejsc, które nie gwarantują odpowiednich i godnych warunków życia i zamieszkania. Delegacja Unii Europejskiej zaznaczyła, że zgadza się ze stanowiskiem Amnesty International, iż stanowi to poważne naruszenie praw człowieka.

W kwietniu 2012 roku Komisja Europejska przeznaczyła 3,6 milionów Euro na budowę tymczasowych domów dla Romów przymusowo wysiedlanych z Belgradu. Jednak większość z lokalizacji wskazanych przez władze miasta nie spełnia podstawowych standardów. Zazwyczaj są to miejsca położone daleko od centrum miasta, bez dostępu do transportu publicznego i rynku pracy. Mieszkanie tam narusza zatem prawo do mieszkania i odpowiednich warunków zamieszkania oraz może prowadzić do marginalizacji społecznej Romów i segregacji.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pod koniec zeszłego roku odpowiedziały na apel Amnesty International o podjęcie natychmiastowych działań na rzecz zapewnienia prawa do mieszkania w Serbii.

Amnesty International będzie nadal obserwować sytuację i podejmować kolejne działania w obronie praw przymusowo wysiedlonych osób.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1921