DOBRE WIADOMOŚCI: Andrej Sannikau i Źmicer Bandarenka uwolnieni! – Amnesty International

DOBRE WIADOMOŚCI: Andrej Sannikau i Źmicer Bandarenka uwolnieni!

Białoruscy więźniowie sumienia Andrej Sannikau i Źmicer bandarenka zostali 14 kwietnia i 15 kwietnia zwolniony z więzienia. Andrej Sannikau przesyła wyrazy wdzięczności za okazaną solidarność i wsparcie.

Opozycyjny kandydat na prezydenta Białorusi, Andrej Sannikau, otrzymał w maju 2011 wyrok pięciu lat więzienia za udział w powyborczych demonstracjach w grudniu 2010. Amnesty International uważa wysuwane przeciw niemu oskarżenia za bezpodstawne, a celem prześladowania stał się z powodu pokojowego korzystania z wolności zgromadzeń i wolności słowa. Andrej Sannikau został zwolniony z kolonii karnej Vitba-3 w Witebsku, na podstawie prezydenckiego aktu ułaskawienia. W tej chwili jest już z rodziną, w domu w Mińsku.

W pierwszych słowach dla dziennikarzy, tuz po wyjściu z więzienia powiedział: “…chcę przekazać wszystkim słowa podziękowania za wsparcie i solidarność. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem takiego wsparcia i solidarności. Bardzo wam dziękuję!”.

Andrej Sannikau został przeniesiony do kolonii karnej Vitba-3 w obwodzie witebskim dnia 24 listopada 2011, po niemal dwutygodniowym ciągu kolejnych przenosin pomiędzy aresztami. Amnesty International jest przekonana, że częste przenosiny, którym go poddawano, stanowiły formę fizycznego i psychicznego nacisku mającą skłonić go do podpisania zeznań. W styczniu 2012 Andrej Sannikau przekazał żonie, że 20 listopada 2011, zastraszony groźbami skierowanymi przeciwko jego synowi podpisał prośbę o ułaskawienie skierowaną do prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Źmicer Bandarenka, koordynator Europejskiej Białorusi i członek sztabu wyborczego Andreja Sannikaua, skazany w kwietniu 2011 na dwa lata więzienia, został uwolniony z kolonii karnej nr. 15 w Mohyłowie 15 kwietnia. Amnesty International wyraża zaniepokojenie faktem, że więźniowie sumienia są zmuszani do występowania o akt łaski, i zamierza kontynuować kampanię wzywającą do bezwarunkowego uwolnienia pozostałych więźniów sumienia.

W więzieniach nadal przebywają pozostali działacze opozycyjni skazani w związku z demonstarcją w Mińsku, która miała miejsce 19 grudnia 2010 r.:

Paweł Sewjarjanets, skazany na trzy lata więzienia 16 marca 2011;

Zmicer Daszkiewicz, skazany na dwa lata więzienia 24 marca 2011;

Eduard Lobau, skazany na cztery lata więzienia 24 marca 2011;

Mikałaj Statkiewicz, skazany na sześć lat więzienia 26 marca 2011.

W więzieniu przebywa również Aleksandr Bialacki, skazany na cztery i pół roku więzienia 29 listopada 2011. Jeden z najbardziej znanych białoruskich obrońców praw człowieka, uwięziony z powodu swojej działalności w Centrum, Praw Człowieka “Wiosna”.

Nie wzywamy w tej chwili do żadnych nowych działań ze strony sieci Pilnych Akcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wysłały apele.

Amnesty International nadal monitoruje sytuację wymienionych więźniów i będzie podejmować dalsze kroki odpowiednio do ich sytuacji.

Wcześniej pisaliśmy o tej sprawie: “PILNA AKCJA: Żona Andreja Sannikau obawia się o mężą.”

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

2105