DOBRE WIADOMOŚCI: Skazana na ukamienowanie Sudanka wolna! – Amnesty International

DOBRE WIADOMOŚCI: Skazana na ukamienowanie Sudanka wolna!

Intisar Sharif Abdallah została uwolniona 3 lipca, po decyzji sądu w Ombada o oddaleniu aktu oskarżenia z powodu braku dowodów. Proces powtórzono po decyzji sądu apelacyjnego w Omdurmanie o anulowaniu wyroku śmierci przez ukamienowanie.

W pierwotnym procesie, 13 maja sąd w Ombada uznał Intisar Sharif Abdallah winną cudzołóstwa i skazał ją na śmierć przez ukamienowanie. Wyrok oparty był wyłącznie na zeznaniach Intisar Sharif Abdallah, które złożyła pod przymusem, pobita przez własnego brata. W pierwotnym procesie Intisar Sharif Abdallah odmówiono również dostępu do adwokata.

Po wyroku z 13 maja, współpracujący z Intisar Sharif Abdallah prawnicy złożyli odwołanie do sądu apelacyjnego w Omdurmanie. Sąd apelacyjny zadecydował 20 czerwca o anulowaniu wyroku z 13 maja, przywołując naruszenie przez sąd w Ombada konstytucyjnego prawa Intisar Sharif Abdallah do obrony. Sąd w Omdurmanie nakazał powtórzenie procesu przed sądem w Ombada.

Podczas powtórnego procesu przed sądem w Ombada, 2 lipca, adwokaci Intisar Sharif Abdallah złożyli oświadczenie o wycofaniu przez Intisar Sharif Abdallah wcześniejszych zeznań, w tym przyznania się do winy. Następnego dnia sąd w Ombada oddalił sprawę z braku dowodów, powołując się na art. 141 Ustawy o postępowaniu karnym z 1991 roku. Intisar Sharif Abdallah została uwolniona 3 lipca popołudniu. Nie ma przeciw niej żadnych innych zarzutów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w Pilną Akcję. Dalsze działania nie są już konieczne.

Więcej o procesie Intisar Sharif Abdallah:
PILNA AKCJA: Sudanka skazana na ukamienowanie

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Iran: Społeczność międzynarodowa musi pilnie podjąć odpowiednie kroki w obliczu brutalnego tłumienia demonstracji po śmierci Mahsy Amini

Powiązany temat

Iran/Turcja: Uciekający z Afganistanu uchodźcy ostrzeliwani i bezprawnie zawracani na granicach

Powiązany temat

Kara śmierci 2021: Wzrost liczby zabójstw usankcjonowanych przez państwo – coraz częstsze egzekucje w Iranie i Arabii Saudyjskiej

2055