Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Stowarzyszenia Amnesty International w Warszawie – Amnesty International

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 Stowarzyszenia Amnesty International w Warszawie

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
6484