Dwie egzekucje na Białorusi. – Amnesty International

Dwie egzekucje na Białorusi.

Andriej Żuk i Wasilij Juzepczuk zostali skazani na karę śmierci w roku 2009. Każdy z nich otrzymał wyrok za inne przestępstwo, jednak na wykonanie egzekucji czekali w jednej celi w Mińsku, stolicy Białorusi. Matka Andrieja Żuka powiadomiła w poniedziałek AI, że dostała informację od personelu więziennego o zrozstrzelaniu obydwu mężczyzn.
-Wyrok śmierci to kara ostateczna i nieludzka. Jest pogwałceniem prawa do życia i powinna zostać zniesiona,- tłumaczy Halya Goran, Dyrektorka Programu Europy i Azji Centralnej. -W roku 2009 na Białorusi nie odnotowano wykonania kary śmierci i był to pierwszy rok bez przeprowadzenia żadnej egzekucji w obrębie Europy od momentu, kiedy Amnesty International zaczęło prowadzić swój rejestr. Zasmucający jest fakt, że władze na Białorusi zdecydowały się na ten krok pomimo wyraźnego sprzeciwu opinii światowej i trendu w kierunku zniesienia kary śmierci.-
W piątek 19 marca, matka Andrieja Żuka próbowała dostarczyć synowi paczkę z jedzeniem, która została jej zwrócona. Dowiedziała się, że obydwu mężczyzn -przeniesiono- oraz że nie powinna szukać syna, a jedynie czekać na zawiadomienie z sądu. Jego ojciec został przewieziony do szpitala z podejrzeniem ataku serca po tym jak dowiedział się o egzekucji.
-Egzekucje Andrieja Żuka i Wasilija Juzepczuka wykonano bez umożliwienia im wcześniejszego widzenia się z rodziną. Władze mają obowiązek oddać ciała i własności mężczyzn ich bliskim. Jeżeli odmówią wydania ciał, muszą przynajmniej poinformować krewnych, gdzie pochowano Andreja i Wasiliego,- mówi Halya Goran.
Wasilij Juzepczuk został skazany na śmierć 29 czerwca 2009 za zamordowanie sześciu starszych kobiet. W opinii jego adwokata, zarówno śledztwo, jak i sam proces były pełne błędów i zasadniczych uchybień. Twierdzi on, że Wasilij Juzepczuk był bity w celu wymuszenia zeznań.
Andriej Żuk usłyszał wyrok śmierci 22 lipca 2009 roku za napad z bronią i zamordowanie kobiety i mężczyzny w lutym tego samego roku. Jego obrońca wyraził niepokój związany z naruszeniem procedur, do których miało dojść podczas wstępnego przesłuchania Andrieja.
Obydwaj mężczyźni złożyli apelacje od wyroków, które zostały odrzucone. Ubiegali się o ułaskawienie, jednak zgodnie z tym, co udało się ustalić Amnesty International, decyzja prezydenta w sprawie ułaskawienia jest ogłaszana skazanym tuż przed egzekucją.
W październiku 2009 Komitet Praw Człowieka ONZ zajął się sprawami Żuka i Juzepczuka, wezwał także rząd białoruski do powstrzymania się od egzekucji w okresie, gdy sprawy będą rozpatrywane przez Komitet.
Andriej Żuk i Wasilij Juzepczuk zostali skazani na śmierć niedługo po tym, jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy głosowało nad przywróceniem Statusu Gościa Specjalnego dla Białorusi, uwarunkowanego deklaracją Białorusi o wprowadzeniu moratorium na wydawanie wyroków śmierci.
/KONIEC
Tłumaczyła Aleksandra Tarnowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2776