Dyscyplinarki przeciwko sędziom i postępowania przeciwko Polsce – 6 briefing Amnesty dla Rady ds. Ogólnych UE – Amnesty International

Dyscyplinarki przeciwko sędziom i postępowania przeciwko Polsce – 6 briefing Amnesty dla Rady ds. Ogólnych UE

Amnesty International opublikowała kolejny, szósty już briefing dotyczący niezależności sądownictwa w Polsce. Briefingi są przygotowywane na kolejne posiedzenia Rady ds. Ogólnych UE (GAC), na których dyskutowany jest stan praworządności w Polsce w związku z uruchomieniem art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Od 2016 roku władze Polski systematycznie ograniczają niezależność sądownictwa. Zmiany w prawie doprowadziły do skoncentrowania kontroli nad wymiarem sprawiedliwości w rękach Ministra Sprawiedliwości. Nowy mechanizm postępowań dyscyplinarnych został zaprojektowany tak, by wykorzystywać go przeciwko sędziom krytycznym wobec rządowej reformy sądownictwa. Wraz z zamachem na niezależne sądy pojawia się w Polsce zagrożenie dla możliwości korzystania z prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz innych praw człowieka.

Lutowy briefing zawiera aktualizację informacji na temat stanu niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Streszcza stan postępowań przeciwko Polsce, które toczą się obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w szczególności w związku z nowelizacjami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedstawia również informacje na temat szybkiego wzrostu liczby postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko sędziom i prokuratorom, którzy publicznie krytykowali naruszenia praworządności w Polsce.

Poprzednie briefingi w wersji angielskiej dostępne poniżej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

23512