Działacze Amnesty International zatrzymani w Kairze – Amnesty International

Działacze Amnesty International zatrzymani w Kairze

Członkowie zespołu Amnesty International zostali zabrani razem z Ahmedem Seif Al Islam, Khaledem Alim, wysłannikiem Human Rights Watch, oraz innymi osobami. Lokacja w Kairze, do której zostali zabrani jest nieznana.
-Wzywamy do natychmiastowego i bezpiecznego uwolnienia naszych kolegów i innych przetrzymywany, którzy powinni mieć prawo do monitorowania sytuacji przestrzegania praw człowieka w Egipcie. W tym decydującym dla Egiptu momencie powinni oni mieć prawo do wykonywania swoich działań bez strachu przed prześladowaniami i zatrzymaniem-, mówi Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2458