Działaj z nami podczas TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ! – Amnesty International

Działaj z nami podczas TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ!

Stowarzyszenie Amnesty International zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne województwa warmińsko-mazurskiego do wspólnego działania podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.

W ramach projektu oferujemy szkołom materiały edukacyjne, akcyjne i filmowe, plakaty i ulotki promocyjne, możliwość wsparcia przez trenera/kę edukacji globalnej oraz propozycje podjęcia konkretnych działań na rzecz praw człowieka i redukcji ubóstwa na świecie podczas Tygodniu Edukacji Globalnej, który w tym roku odbędzie się w dniach 16 – 24 listopada 2013 r.

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania  skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.

Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.

Więcej o Tygodniu Edukacji Globalnej: www.tydzienedukacjiglobalnej.pl

W celu zgłoszenia chęci otrzymania materiałów i wsparcia ze strony Stowarzyszenia Amnesty International podczas Tygodnia Edukacji Globalnej prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl do dnia 11 listopada 2013 r. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1693