Dzień Kobiet w Szczecinie – Amnesty International

Dzień Kobiet w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy na Dzień Kobiet organizowany przez szczecińską grupę Amnesty International!

Dzięki uprzejmości PrimeFit Pole Dance & Pilates Studio mamy zaszczyt zaprosić szczególnie wszystkie kobiety, ale i mężczyzn, na zajęcia z samoobrony, tańca oraz wykład na temat życia kobiet w Turcji, Ekwadorze, na Ukrainie oraz Białorusi.

Dodatkowo będzie można skorzystać z kilkuminutowego masażu twarzy i dekoltu wykonywanego przez Katarzynę Jankowską oraz Mateusza Boczara.
Plan dnia:

 • 16-16.45 Samoobrona ( Ola Dopierała )
 • 17-18 Wykład: (Seria krótkich opowieści na temat sytuacji, życia kobiet w kilku wybranych krajach na świecie)
  Sytuacja kobiet na Ukrainie ( Joanna Kot )
  Sytuacja kobiet w Ekwadorze ( Magdalena Kolatowska )
  Sytuacja kobiet w Turcji ( Ola Guc )
 • 18:15-19 Taniec ( NIelle Diarra )

Podczas zajęć będzie również możliwość podpisania się pod MANIFESTEM PRAW SEKSUALNYCH I REPRODUKCYJNYCH

Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka. Przysługują każdemu i każdej z nas, a ich źródłem jest poszanowanie godności osoby ludzkiej. Są one nierozerwalne związane z prawem do zdrowia, do życia, do wolności od dyskryminacji, wolności od okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i prawo do prywatności.
Mamy prawo do:

 • Informacji i edukacji o życiu seksualnym i reprodukcji.
 • Decydowania o życiu rodzinnym.
 • Wyboru partnera lub partnerki.
 • Opieki zdrowotnej związanej z życiem seksualnym i reprodukcją.
 • Życia wolnego od przemocy seksualnej

Państwa mają obowiązek zagwarantować nam możliwość korzystania z tych praw. Mają także obowiązek wprowadzać mechanizmy uniemożliwiające innym osobom czy instytucjom ich naruszanie.
Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

1219