Dziesiąta rocznica Guantánamo: Fakty i liczby – Amnesty International

Dziesiąta rocznica Guantánamo: Fakty i liczby

11 stycznia mija 10 rocznica przetransportowania pierwszych więźniów do obozu Guantanamo na Kubie. Poniżej najważniejsze fakty o stanie przetrzymywanych osób w bazie marynarki wojennej USA na Kubie.<br /> <br />
 • 11 stycznia 2012 upłynie 10 lat odkąd pierwsi zatrzymani zostali przetransportowani do więzienia Stanów Zjednoczonych w Zatoce Guantánamo na Kubie.
 • Według władz USA, w Guantánamo było przetrzymywanych 779 więźniów, ogromna większość bez postawienia zarzutów czy procesu karnego.
 • Nie jest jasne, czy liczba ta zawiera jakichkolwiek więźniów przetrzymywanych jedynie w zastrzeżonym areszcie CIA w bazie, gdzie CIA najprawdopodobniej prowadziła tajny projekt jeszcze przed 2004 rokiem.
 • Wszyscy zatrzymani, z wyjątkiem jednego, byli obywatelami innych krajów. Kiedy w 2002 roku okazało się, że jeden z więźniów oprócz obywatelstwa Arabii Saudyjskiej posiadał również obywatelstwo USA, został natychmiast przetransportowany poza bazę. Po dwuletnim pobycie w areszcie wojskowym w Stanach Zjednoczonych, rząd przetransferował go do Arabii Saudyjskiej w ramach umowy, która obejmowała między innymi zrzeczenie się przez zatrzymanego obywatelstwa USA.
 • W 2002, do Guantánamo zostało przesłanych 632 zatrzymanych. W kolejnych latach sumy wynosiły: 2003 – 117; 2004 – 10; 2005 – 0; 2006 – 14; 2007 – 5; 2008 – 1. Ostatni przetransportowany do bazy więzień był przetrzymywany w areszcie CIA w nieujawnionym miejscu przed transferem do aresztu wojskowego w 2008 roku.
 • W 2011 roku zmarło dwóch więźniów, obaj byli obywatelstwa afgańskiego. Jeden więzień został przetransportowany w 2011 poza Guantánamo.
 • 171 mężczyzn z ponad 20 krajów było nadal przetrzymywanych w Guantánamo na początku grudnia 2011, czterej z nich odsiadywali wyroki po tym, jak zostali skazani przez komisję wojskową.
 • 48 zatrzymanych nie mogło być ani zwolnionych, ani sądzonych, ale, według administracji Obamy, powinni być przetrzymywani w areszcie przez czas nieokreślony.
 • 90 spośród nadal przetrzymywanych w Guanánamo to Jemeńczycy, w tym jeden z nich odbywa karę dożywocia po tym, jak został skazany przez komisję wojskową. Prezydent Obama nałożył moratorium na transfery więźniów do Jemenu w styczniu 2010. Od tego czasu jeden jemeński więzień został zwolniony.
 • Od 2002 roku sześciu zatrzymanych zostało skazanych przez komisję wojskową, z których czterech przyznało się do winy, dwóch z nich zostało repatriowanych.
 • Od 2002 ośmiu zatrzymanych zmarło w bazie; sześciu zostało zgłoszonych jako samobójstwo, dwóch jako śmierć z przyczyn naturalnych.
 • Stany Zjednoczone żądają kary śmierci dla sześciu zatrzymanych, którym zarzuty zostały postawione przez komisję wojskową. Wszystkich sześciu zostało poddanych wymuszonemu zaginięciu w tajnym więzieniu CIA, zanim zostali przetransportowani do Guantánamo. Wszystkich sześciu zostało poddanych torturom lub innemu okrutnemu, nieludzkiemu i upokarzającemu traktowaniu, oraz przetrzymywaniu w odosobnieniu nawet przez cztery lata. Dwóch zostało poddanych podtapaianiu. Szczegóły dotyczące technik przesłuchań, którym zostali poddani więźniowie, i tego, jakie były warunki ich uwięzienia w areszcie CIA, nadal pozostają ściśle tajne.
 • Jeden więzień Guantánamo został przewieziony do USA na proces w sądzie federalnym. Zosał skazany na dożywocie w styczniu 2011 roku.
 • Żaden z zatrzymanych nie został zwolniony wewnątrz Stanów Zjednoczonych.
 • Od 2002 roku, ponad 600 zatrzymanych zostało przetransportowanych z Guantánamo do innych krajów, włączając w to Albanię, Afganistan, Algierię, Australię, Bahrajn, Bangladesz, Belgię, Bośnię i Hercegowinę, Danię, Egipt, Francję, Niemcy, Iran, Irak, Jordanię, Kazachstan, Kuwejt, Libię, Malediwy, Mauretanię, Maroko, Pakistan, Katar, Rosję, Arabię Saudyjską, Somalię, Hiszpanię, Sudan, Szwecję, Tadżykistan, Tunezję, Turcję, Ugandę, Wielką Brytanię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA i Jemen.
 • Upłynęło sześć i pół roku zatrzymań w Guantánamo zanim Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych postanowił, że zatrzymani mają prawo do podważenia praworządności ich aresztowania w sądzie federalnym USA. Do czasu wydania postanowienia w sprawie Boumediene versus Bush, które zostało podane do wiadomości publicznej w czerwcu 2008, ponad 500 zatrzymanych zostało przetransportowanych poza bazę.
 • Pomiędzy czerwcem 2008 a końcem listopada 2011, wydano 47 postanowień Sądu Okręgowego dotyczących próśb o zastosowanie habeas corpus. W 22 przypadkach dotyczących 38 osób (w tym 17 Ujgurów) sędzia uznał areszt za niezgodny z prawem. W 25 przypadkach sąd uznał areszt za prawomocny w ramach „wojny” globalnej Stanów Zjednoczonych. Podczas apelacji, Sąd Apelacyjny w Waszyngtonie wydał 16 decyzji, w tym 12 na niekorzyść więźniów, a cztery odsyłające w celu dalszego postępowania do Sądu Okręgowego.
 • Przynajmniej 12 z przetrzymywanych w Guantánamo nie ukończyło 18 roku życia w momencie aresztowania.
 • Obywatel Kanady uwięziony w areszcie wojskowym USA w 2002 roku, kiedy miał 15 lat, nadal przebywa w Guantánamo, gdzie spędził ponad jedną trzecią swojego życia.
 • Więźniowie zostali aresztowani w ponad dziesięciu krajach; w Bośni i Hercegowinie, Pakistanie, Indonezji, Tajlandii, Azerbejdżanie, Zambii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kenii, Dżibuti i Afganistanie, zanim ostatecznie zostali przetransportowani do Guantánamo.
 • We wrześniu 2011, 2100 osób było przetrzymywanych w areszcie USA w Zakładzie Więziennym Parwan (DFIP), w bazie lotniczej Bagram w Afganistanie

Podpisz petycję do Baracka Obamy by zamknąć obóz Guantanamo. Wejdż na amnesty.org.

Tłumaczyła: Janina Wollny

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

5531