?Dziewczyna z al-Qatif?: Chłosty i więzienia nie będzie – Amnesty International

?Dziewczyna z al-Qatif?: Chłosty i więzienia nie będzie

Wydarzenia, które w konsekwencji doprowadziły do uwięzienia i nałożenia kary chłosty na -Dziewczynę z al-Qatif- miały miejsce w 2006 roku. Wówczas Saudyjka spotkała się ze swoim znajomym, po czym oboje zostali napadnięci i porwani przez siedmioosobowy gang. Oprawcy wypuścili mężczyznę ale -Dziewczyna z al-Qatif- została zgwałcona.

Rok później sąd wschodniej Arabii Saudyjskiej potraktował wszystkich uczestników zajścia w podobny sposób. Ukarano zarówno gwałcicieli jak i kobietę i jej towarzysza. Wówczas 19-letnią -Dziewczynę z  al-Qatif- i jej znajomego sąd skazał na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 90 batów. Z czasem karę chłosty zwiększono do 200 batów. Adwokatowi ofiary gwałtu, który skrytykował decyzję sądu, groziło zawieszenie w czynnościach zawodowych.

Członkom gangu wciąż grozi więzienie i chłosta, niektórych z nich czeka nawet 1000 batów.

-Dziewczynie z al-Qatif-, jej towarzyszowi i adwokatowi nic już nie zagraża.

Sprawa -Dziewczyny z al-Qatif-  wywołała falę oburzenia i krytyki ze strony aktywistów na rzecz praw człowieka. Stała się też pretekstem do rzadkiej w Arabii Saudyjskiej dyskusji na temat niedoskonałości tamtejszego prawa w ściganiu przestępstw popełnianych wobec kobiet a także metod prowadzenia śledztw i procesów przez mężczyzn w kwestiach wrażliwych z punktu widzenia kobiet. Amnesty International ma nadzieję, że  sprawa -Dziewczyny z al.-Qatif- stanie się punktem wyjścia do rozwiązania problemu kar cielesnych, brutalnych konsekwencji stosowania prawa szariatu oraz sposobu traktowania kobiet w konserwatywnych krajach muzułmańskich.

Apel o uwolnienie -Dziewczyny z al-Quatif- pisała podczas tegorocznego Maratonu Pisania Listów (8-9 grudnia 2007) m.in. piosenkarka Ewelina Flinta.

Tło wydarzeń

Chłosta jest w Arabii Saudyjskiej dość powszechnie stosowaną karą m.in. za niektóre przestępstwa na tle seksualnym. Może być nakładana przez sądy zamiennie z innymi wyrokami lub dodatkowo, w liczbie nawet do 1000 batów.

Amnesty International podkreśla, że Arabia Saudyjska skazując za popełnienie khliwy i wymierzając kary cielesne narusza standardy i zobowiązania międzynarodowe wynikające m.in. z Konwencji Przeciw Torturom, której jest stroną.
Tłum.: Dominika Michalak

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

3682