Dziewięć obrończyń praw kobiet, Nikaragua – Amnesty International

Dziewięciu obrończyniom praw kobiet grożą procesy za ich zaangażowanie w sprawę dziewięcioletniej dziewczynki, która otrzymała dostęp do legalnej aborcji po tym, jak została zgwałcona i zaszła w ciążę. Amnesty International obawia się, że jest to forma zniechęcania ich do kontynuowania przez nie działań na rzecz praw człowieka, a zwłaszcza zdrowia reprodukcyjnego.
Dziewięć kobiet – Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina Arguello, Marta María Blandón, Martha Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado and Yamileth Mejía – to znane nikaraguańskie obrończynie praw kobiet, pracujące w różnorodnych organizacjach pozarządowych (NGOs). W październiku 2007 roku Nikaraguańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka, organizacja popierana przez Kościół Katolicki w Nikaragui, złożyła skargę przeciwko dziewięciu kobietom, opierając się na ich działanie w sprawie dziewięcioletniego dziecka.
Od złożenia skargi minęły dwa lata i cały czas nie ma informacji, kiedy zostanie ona rozpoznana. Amnesty International obawia się, że została ona złożona wyłącznie z powodu działań na rzecz praw człowieka i prowadzenia kampanii w celu zapewnienia, że kobiety i dziewczęta będą miały dostęp do efektywnych świadczeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, w tym terapeutycznej aborcji.
Organizacje, do których należy dziewięć kobiet, działały przeciwko wprowadzonym w 2008 roku zmianom prawa, które kryminalizują wszystkie formy aborcji w Nikaragui. Prawo to nie pozwala na żadne wyjątki w żadnych okolicznościach. W rezultacie, kobiety i dziewczęta, których życie znalazło się w zagrożeniu, albo których ciąże są wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, są zmuszone do kontynuowania ciąży.
Kobiety mogą być obecnie karane więzieniem za poszukiwanie dostępu do bezpiecznej aborcji, a personel medyczny jest zagrożony karami za wykonywanie koniecznych zabiegów ratujących życie lub zapobiegających trwałej utracie zdrowia u ciężarnej pacjentki.
To bardzo ważne, by działaczki praw kobiet w Nikaragui mogły kontynuować swoje działania bez narażenia na prześladowanie lub zastraszanie.

Napisz do Prokuratora Generalnego Nikaragui:

  • Podkreśl znaczenie organizacji kobiecych w podnoszeniu świadomości problemów dotyczących zdrowia reprodukcyjnego oraz HIV/AIDS, zwalczaniu przemocy domowej, pracy z kobietami doświadczonymi przemocą seksualną oraz promowaniu praw człowieka kobiet.
  • Wyraź zaniepokojenie, że oczywiście bezpodstawna skarga przeciwko dziewięciu kobietom nie została rozpatrzona po dwóch latach od złożenia i wezwij biuro Prokuratora do wydania postawienia i wyjaśnienia swojego prawnego stanowiska.
  • Wezwij władze do zapewnienia, że dziewięć działaczek może kontynuować swoją działalność bez narażenia na zastraszanie.

Pisz na adres:
Dr. Julio Centeno Gómez
Fiscal General de la República de Nicaragua
Ministerio Público
Km 4, Carretera Masaya
Contiguo al Bancentro
Managua
Nicaragua
Fax: +505 2255 6832
Zwrot grzecznościowy: Dear Attorney General / Estimado Sr. Fiscal General

Możesz również napisać do Prezydenta Nikaragui:
Presidente de Nicaragua
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Reparto El Carmen
Costado Oeste del Parque El Carmen
Managua, Nicaragua
Fax: +505 2266 3102

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2885