Egipt: Kończy się czas Centrum leczenia ofiar tortur – AKCJA ZAKOŃCZONA – Amnesty International

Egipt: Kończy się czas Centrum leczenia ofiar tortur – AKCJA ZAKOŃCZONA

Centrum zapewnia niezbędne leczenie psychologiczne i rehabilitację ofiar tortur, także tych torturowanych przez policję i siły bezpieczeństwa, oraz kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. W ośrodku leczy się również uchodźców, w głównej mierze Sudańczyków, którzy byli torturowani w swoim kraju. Praca, jaką centrum wykonuje na rzecz uchodźców nabiera szczególnej wagi w czasie, gdy Sudan zmaga się z kryzysem praw człowieka.

Ministerstwo Zdrowia oskarżyło centrum o naruszenie prawa, a w szczególności o wykonywanie działań, do których centrum jako placówka medyczna nie była upoważniona. Owe działania zostaną dokładnie określone, jednakże wygląda na to, iż były one związane ze zgodną z prawem pracą personelu na rzecz praw człowieka.

Groźba zamknięcia ośrodka wynika z panującej ostatnimi laty sytuacji, w której rząd egipski podejmuje coraz ściślejszą kontrolę organizacji pozarządowych, zmuszając je do postępowania w myśl restrykcyjnego prawa, które reguluje ich działania, uznając za niezgodne z prawem nawet czyny będące niczym innym, jak tylko korzystaniem z prawa do swobody stowarzyszeń. Praca takich organizacji jak Centrum Nadim ma kluczowe znaczenie w kontekście systematycznego stosowania tortur i złego traktowania w stosunku do osób zatrzymanych.

Czas ucieka. Amnesty International wzywa swych członków i sympatyków do zabrania głosu w obronie tego nieocenionego centrum..

Podejmij działanie!


Prosimy o natychmiastowe kierowanie apeli do Ministra Zdrowia Egiptu.  

-


Minister of Health


Dr. Muhammad ‘Awad Tag al-Din


Minister of Health


Ministry of Health


Shari’ Maglis al-Sha’b


Cairo


Egypt


Fax: + 202 796 2751 / 795 3966


E-mail: moh@idsc.gov.eg


Zwrot grzecznościowy: Your Excellency


Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4719