Egipt: Proces, który nigdy nie powinien mieć miejsca – Amnesty International

Egipt: Proces, który nigdy nie powinien mieć miejsca

Organizacja stwierdziła, iż -ten proces nigdy nie powinien mieć miejsca-.

Mężczyźni, którzy są uwięzieni od czasu aresztowania w listopadzie 2001 roku, zostali oskarżeni o -notoryczną rozpustę-. Przedstawiciel Amnesty International był obecny podczas ich rozprawy końcowej, jaka odbyła się 3 lutego 2002 roku przed Sądem ds. Wykroczeń w Kairze w dzielnicy Bulaq Dakrur, kiedy został wydany wyrok. Podczas tej rozprawy obserwator Amnesty International miał możliwość porozmawiania z częścią oskarżonych, którzy zeznali, iż podczas zatrzymania byli maltretowani, między innymi poprzez zawieszanie za nadgarstki oraz bicie kijem.

Organizacja kontynuuje: -w Egipcie geje – lub osoby postrzegane jako geje – stoją przed realną i stałą groźbą aresztowania wyłącznie za to kim są-. W egipskich więzieniach obecnie są przetrzymywane dziesiątki mężczyzn wyłącznie ze względu na ich faktyczną lub domniemaną orientację seksualną.

Geje w Egipcie stoją również przed niekończącym się ryzykiem stosowania tortur na posterunkach policji i więzieniach.

Organizacja kontynuuje: -władze egipskie muszą dać jasny sygnał, iż tortury i maltretowanie nie może być tolerowane oraz, iż wszystkie przypadki takowych zostaną właściwie zbadane, a osoby odpowiedzialne staną przed obliczem wymiaru sprawiedliwości-.

Praktyka stosowania tortur i maltretowania w centrach zatrzymań jest w całym kraju powszechna i masowa. Ofiary wywodzą się ze wszystkich środowisk łącznie z kobietami i dziećmi, a ci, którzy są marginalizowani przez społeczeństwo są szczególnie narażeni.

Sprawa ta pasuje do wzoru aresztowań i zatrzymań mężczyzn za ich rzekomą orientację seksualną. Tylko w zeszłym tygodniu kolejnych pięciu mężczyzn zostało skazanych na maksymalny wyrok 3 lat więzienia na podstawie podobnych zarzutów.

Mężczyźni ci zostali aresztowani, łącznie z trzema innymi, w lutym 2002 i początkowo byli przetrzymywani na posterunku policji w Damanhour.

Mężczyźni zostali zmuszeni do poddania się badaniom lekarskim, przeprowadzonym w celu ustalenia czy oskarżeni uprawiali sex analny. Takie badania formą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Tło zdarzeń

Zarzut -notorycznej rozpusty- na podstawie Ustawy nr 10 z 1961 o zwalczaniu prostytucji jest często używany w Egipcie do kryminalizacji dobrowolnych stosunków homoseksualnych.

W listopadzie 2001 dwudziestu trzech mężczyzn zostało skazanych przez Specjalny Państwowy Trybunał Bezpieczeństwa ds. Wykroczeń w Kairze na kary więzienia od jednego do pięciu lat. Dwudziestu jeden mężczyzn zostało skazanych za -notoryczną rozpustę-, następny za -obrazę religii-, kolejny za oba te zarzuty łącznie. Amnesty International uznała 22 z 23 mężczyzn za więźniów sumienia. (patrz: Amnesty International: Egipt Tortury i kary więzienia ze względu na faktyczną lub domniemaną orientację seksualną, grudzień 2001 – [AI Index: MDE 13/033/2001])

Prawo do wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, włączając w to orientację seksualną jest zagwarantowane przed traktaty międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych i Obywatelskich, którego Egipt jest stroną.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5203