Egipt : Tortury i kary więzienia ze względu na faktyczną lub domniemaną orientację seksualną – Amnesty International

Egipt : Tortury i kary więzienia ze względu na faktyczną lub domniemaną orientację seksualną

AI Index: MDE 12/033/2001, grudzień 2001

W Egipcie, w samym tylko roku 2001, kilkudziesięciu ludzi zostało zatrzymanych na kilka miesięcy wyłącznie na podstawie ich faktycznej lub domniemanej orientacji seksualnej. Zatrzymani, których faktyczna lub domniemana orientacja seksualna jest uważana jako zagrożenie dla powszechnie akceptowanych norm społecznych są szczególnie narażeni na ryzyko tortur, okrucieństw i innych naruszeń praw czlowieka.

Raport ten opisuje przypadki ludzi dyskryminowanych w Egipcie ze względu na ich faktyczną lub domniemaną orientację seksualną, włączając w to nieuczciwe procesy i kary więzienia.

Geje w Egipcie doznają dyskryminacji i przemocy po prostu za to kim są. Kryminalizacja dobrowolnych stosunków seksualnych pomiędzy osobami dorosłymi tej samej płci jest dyskryminacją i narusza międzynarodowe standardy praw człowieka.

Amnesty International uważa, iż ludzie którzy są uwięzieni wyłącznie ze względu na swoją tożsamość, włączając w to ich faktyczną lub domniemaną orientację seksualną są więźniami sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.

Pełen raport w wersji polskiej:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5225