Egzekucja Charlesa Deana Hooda wstrzymana! – Amnesty International

Egzekucja Charlesa Deana Hooda wstrzymana!

(Pilna Akcja Nr 240/08)
Decyzja sądu była motywowana potrzebą zbadania kwestii zgodności z prawem instrukcji udzielonych przysięgłym na etapie orzekania o karze. Wprawdzie ten sam sąd oddalił w zeszłym roku podobnie umotywowany wniosek obrony o wznowienie procesu, ale teraz stwierdził, że -zmiany w prawie- spowodowały, iż -roztropnie- będzie rozważyć jeszcze raz wcześniejszą decyzję i w tym celu wstrzymać egzekucję.
Pojawiły się też nowe okoliczności dotyczące innych aspektów sprawy. Już wcześniej obrońcy Hooda poddawali w wątpliwość bezstronność sądu pierwszej instancji, gdyż istniały dowody na romans sędzi prowadzącej sprawę z oskarżającym Hooda prokuratorem. Dowody te obejmują uzyskane niedawno pod przysięgą zeznanie byłego pracownika biura prokuratora, w którym stwierdza, że -wszyscy- wiedzieli o ich romansie trwającym od 1987 do 1993 r. Sąd wezwał więc oboje na przesłuchanie w dniach 8 i 9 września. Zarówno były prokurator, jak i była sędzia potwierdzili, że przez kilka lat łączyły ich intymne relacje.
W liście do gubernatora Ricka Perry-ego, cytowanym przez media w Teksasie, adwokat Hooda napisał: -Intymne relacje pomiędzy sędzią i prokuratorem okręgowym zaczęły się na kilka lat przed procesem pana Hooda. Choć (sędzia i prokurator) nie są zgodni co do tego, kiedy ich romans się skończył, nie ma wątpliwości, że związek miał charakter seksualny w latach bezpośrednio poprzedzających proces.- Prawnik pisał dalej, że para przyznała w czasie przesłuchań 8 i 9 września, że utrzymywała swój związek w tajemnicy: -(sędzia) nie ujawniła tego żadnemu oskarżonemu ani obrońcy w prowadzonych przez siebie sprawach, nie wyłączyła się też z tego powodu z żadnego postępowania. Również prokurator nie ujawnił nigdy romansu obronie w sprawach, w których brał udział i on także nie wyłączył się z tego powodu z żadnego postępowania.-
W poświęconym sprawie artykule wstępnym z 6 września New York Times napisał: -Zarówno Konstytucja Stanów Zjednoczonych, jak i Konstytucja Teksasu gwarantują oskarżonemu prawo do rzetelnego procesu, które oznacza m.in. prawo do bezstronnego sędziego… Nawet zwolennicy kary śmierci powinni być wstrząśnięci perspektywą stracenia człowieka po procesie, który – jeśli zarzuty się potwierdzą – był w tak znacznym stopniu niesprawiedliwy.-
W decyzji z 9 września Sąd Apelacyjny nie zaliczył jednak powyższej sprawy do powodów wstrzymania egzekucji, twierdząc, że prawo Teksasu nie pozwala mu się nią zajmować. Egzekucja została więc wstrzymana wyłącznie z powodu wątpliwości co do prawidłowości etapu orzekania o karze, a nie z powodu wątpliwości co do rzetelności całego procesu.
Dalsze wysyłanie apeli nie jest konieczne. Dziękujemy tym, którzy już to zrobili.
AMR 51/100/2008
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3457