“Eksperyment: Korea” – Amnesty International

“Eksperyment: Korea”


Akcja „Eksperyment: Korea” miała miejsce w dniach 2-10 listopada 2004 r. W tym czasie członkowie grupy przeprowadzili w każdej klasie lekcje edukacyjne, które składały się z krótkiej prezentacji AI,  przekazania informacji dotyczących Korei Północnej, a następnie emisji filmu pt. -Na osi zła – Korea Północna-.


 


W ostatnim dniu akcji grupa zorganizowała happening, który okazał się najbardziej medialnym wydarzeniem. Poprzez symulację eksperymentu z wykorzystaniem broni chemicznej na człowieku, członkowie grupy zamanifestowali swój sprzeciw dla stosowania niehumanitarnych praktyk w Korei Północnej. Dodatkowo uczniowie szkoły mogli wziąć udział w konkursie na list do władz Korei Północnej w sprawie zaprzestania łamania praw człowieka. Szkolna Grupa umożliwiła także uczniom i nauczycielom podpisanie petycji przygotowanej w tej sprawie przez Amnesty International.


 


O akcji „Eksperyment: Korea” informowało lokalne radio. Przedstawiciele szkolnej grupy wypowiedzieli się na temat sytuacji łamania praw człowieka w Korei Północnej oraz zrelacjonowali przebieg całej akcji. Relacja pojawiła się również w lokalnym tygodniku.


Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4590