Ekwador: Duma i uprzedzenia – czas skończyć z prześladowaniami ze względu na tożsamość seksualną – Amnesty International

Ekwador: Duma i uprzedzenia – czas skończyć z prześladowaniami ze względu na tożsamość seksualną

Organizacja wydaje dzisiaj raport opisujący ostatnie przypadki naruszeń praw
człowieka, których ofiarami są geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe,
włączając w to pozasądowe zatrzymania, tortury i maltretowanie podczas
zatrzymania oraz nękanie aktywistów i obrońców praw człowieka.

Amnesty
International powiedziała: -Osiem miesięcy temu opublikowaliśmy w Quito pełen
raport odnośnie przemocy homofobicznej w Ekwadorze. Niestety, te naruszenia praw
człowieka są kontynuowane i władze Ekwadoru nie podjęły żadnych działań mających
na celu ich zakończenie-.

Większość z przypadków opisanych w raporcie
miała miejsce w miastach Quito i Guayaquil. W ostatnich miesiącach w Guayaquil’i
ma miejsce gwałtowny wzrost policyjnych akcji, często kończących się
arbitralnych aresztowaniem gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych.
Kolejną kwestią, jaka budzi niepokój jest fakt, iż Komisarz Policji miast Guayas
i Galápagos, który został mianowany we wrześniu 2001 roku, ostatnio ujawnił
swoje homofobiczne nastawienie.

-Jest to sprawa o tyle istotna gdyż,
żadna zmiana nie będzie możliwa, dopóki nie zostanie wysłany jasny i
jednoznaczny sygnał od najwyższych władz, iż tortury i maltretowanie ludzi ze
względu na ich orientację seksualną nie będzie tolerowane, a wszystkie takie
przypadki zostaną właściwie zbadane i osoby za nie odpowiedzialne trafią przed
oblicze wymiaru sprawiedliwości- stwierdziła Amnesty
International.

Organizacja wezwała również władze Ekwadoru do podjęcia
konkretnych działań mających na celu zapewnienie, by wszyscy pracownicy służb
porządkowych, personel więzienny, medyczny i inny, zostali przeszkoleni w
zakresie ochrony lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych przed
torturami i innymi okrucieństwami. Organizacja wzywa też do zapobiegania gwałtom
i innym przypadkom przemocy seksualnej w stosunku do gejów, lesbijek, osób
biseksualnych i transpłciowych, jakie mają miejsca podczas zatrzymań oraz do
zapewnienia ochrony i wsparcia obrońców praw człowieka pracujących nad tematyką
tożsamości seksualnej.

-Czas najwyższy, aby Ekwador wypełnił obietnicę
równości zapisaną w swojej konstytucji i przerwał koło bezkarności i nękania ze
względu na tożsamość seksualną- podsumowała organizacja.


color=#0000ff>» Zobacz raport -Ekwador – dalsze tortury i okrutne traktowanie
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5198