Ekwador: Duma i uprzedzenia – Amnesty International

Ekwador: Duma i uprzedzenia

AI Index: AMR 28/001/2002, marzec 2002

W czerwcu 2001 r. Amnesty International wydała raport pt. -Ekwador – dalsze tortury i okrutne traktowanie lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych- (Ecuador – Continued torture and ill-treatment of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered people, AMR 28/009/2001). Od tego czasu Amnesty International udokumentowała nowe przypadki motywowanego homofobią nękania, torturowania i maltretowania osób LGBT (lebijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) w miastach Quito i Guayaquil.

Podobnie jak w przypadkach przedstawionych w raporcie opublikowanym w czerwcu 2001 r., większość nowych spraw, jakie dotarły do Amnesty International, dotyczy osób LGBT oskarżonych o -obrazę moralności- (atentado contra la moral pública). Choć według ekwadorskiego Kodeksu karnego wykroczenia takie nie są karane wiezieniem, ale grzywną, to osoby LGBT są więzione za to wykroczenie. Wnosząc z okoliczności towarzyszących zatrzymaniom w badanych sprawach, Amnesty International uważa, iż uwięzienie tych osób nastąpiło wyłącznie ze względu na ich orientację seksualną.

Amnesty International udokumentowała kolejne przypadki tortur i maltretowania zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji z powodu orientacji seksualnej ofiar, w szczególności w mieście Guayaquil. Maltretowanie i tortury, włączając w to napastowanie seksualne, są stosowane jako metoda poniżania i podporządkowania ofiar, często w celu wymuszenia łapówki. W niektórych przypadkach udokumentowano, iż napastowanie seksualne przez funkcjonariusza policji było stosowane za przyzwoleniem innych funkcjonariuszy, którzy obserwowali tę sytuację. Amnesty International udokumentowała również przypadki, w których władze Ekwadoru nie dopełniły obowiązku ochrony praw osób LGBT poprzez powierzchowne badanie zarzutów w sprawie naruszeń praw człowieka w stosunku do tych osób.


Ściągnij pełen raport w wersji polskiej jako plik PDF

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5197