Ekwador: Sądy Policyjne pozwalają na bezkarność – Amnesty International

Ekwador: Sądy Policyjne pozwalają na bezkarność

           Jhonny Gomez Balda, Cesar Augusto Mata Valenzuela i Edwin Daniel Vivar Palma zostali aresztowani 19 listopada 2003 w ramach działań policji, przedsięwziętych wobec domniemanej kradzieży z apteki firmy Fybeca w Guayaquil. Od tej pory nikt ich już nie zobaczył. Podczas tej akcji zostało zabitych ośmiu cywili. Z raportu lekarzy przeprowadzających autopsję wynika, że ciała ofiar nosiły ślady wskazujące na fakt, iż zabójstwa dokonali funkcjonariusze policji.


 


            Pomimo rozpoczętego w Sądzie Powszechnym procesu, sądownictwo policyjne wszczęło postępowanie w sprawie funkcjonariuszy biorących udział w akcji „Fybeca”, oskarżonych o czyny przeciwko życiu i wolności osobistej. Proces ten zakończył się
w październiku 2004 uniewinnieniem wszystkich policjantów zasiadających na ławie oskarżonych. Wyrok otwartego procesu Sądu Powszechnego do tej pory pozostaje nieznany.


 


            “Sprawa apteki Fybeca to kolejny z wielu przykładów ochrony bezkarności, która trwa w Ekwadorze. Wykorzystywanie sądownictwa policyjnego stanowi niezbędne ogniwo
w łańcuchu umożliwiającym tę ochronę”, skomentowała Nuria Garcia, specjalista Amnesty International do spraw Ekwadoru, gdy podano do wiadomości publicznej raport
o wykorzystywaniu Sądów Policyjnych w procesach policjantów oskarżonych o naruszanie praw człowieka – „Ekwador Niespełnione obietnice. Trwa bezkarność Sądów Policyjnych”.


 


            Przed rokiem, w październiku 2003, Amnesty International odbyła szereg spotkań
z przedstawicielami władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej Ekwadoru. Prawie wszyscy zgodzili się z argumentami przedstawionymi przez Amnesty i zadeklarowali przedsięwzięcie niezbędnych środków, które zagwarantować miały, że sprawy przeciwko funkcjonariuszom policji oskarżonym o łamanie praw człowieka, tortury, czy maltretowanie, nie trafiałyby na wokandy Sądów Policyjnych. Do tej pory żadne z tych zobowiązań nie zostało spełnione.


 


            “Rząd Ekwadoru zachowuje się w sposób dwuznaczny: z jednej strony przedstawiciele władzy stale powtarzają swoje zobowiązania w sprawie ochrony praw człowieka, podczas gdy w praktyce popierają wykorzystywania sądownictwa policyjnego, znanego społeczeństwu międzynarodowemu z braku niezależności i niezawisłości”, powiedziała N. Garcia. „Złe zrozumienie „wewnętrznej solidarności” w instytucji policji, częstokroć przekłada się na utajnianie i ochronę policjantów podejrzanych o poważne pogwałcenia praw człowieka
i stawia pod znakiem zapytania niezależność i niezawisłość ekwadorskich sądów. Procedery
te „kwitną” w sądownictwie policyjnym.


 


            “Zarówno Konstytucja jak i normy międzynarodowe dotyczące praw człowieka, które przyjął Ekwador, jasno mówią, iż sądownictwo policyjne musi ograniczać się jedynie do spraw wewnętrznych, związanych z funkcjonowaniem tej instytucji. Jest nie do przyjęcia by, pogwałcenia praw człowieka, takie jak tortury czy maltretowanie, rozpatrywane były jako część obowiązków związanych z pracą policji”, stwierdziła N. Garcia.


 


            “Jedynym sposobem zagwarantowania niezawisłości procesów sądowych
i dochodzeń wszczynanych przeciwko oficerom policji, którzy zostali oskarżeni o pogwałcenie praw człowieka, a tym samym położenia kresu bezkarności Policji, jest zagwarantowanie,
że sprawy te znajdować się będą na wokandach Sądów Publicznych”, powiedziała Nuria Garcia.


 


            Wykorzystywanie Sądów Publicznych w procesach, w których na ławie oskarżonych zasiadają funkcjonariusze policji, oskarżeni o pogwałcenie praw człowieka, gwarantuje równość wszystkich obywateli wobec prawa. Nie odbiera to policjantom podejrzanym o dokonanie takich czynów prawa do domniemania niewinności, czy do odpowiedniej obrony.


           


            “Jedynym sposobem udowodnienia społeczeństwu ekwadorskiemu
i międzynarodowemu, że zobowiązania rządu dotyczące poszanowania praw człowieka nie są jedynie nic nie znaczącymi obietnicami bez pokrycia, jest wprowadzenie ich w życie”, stwierdziła N. Garcia.


             


            “Tylko w ten sposób możemy dążyć do stworzenia państwa, w którym nie powtórzą się zdarzenia takie jak wspomniana akcja policji w aptece Fybeca, podczas której trzy osoby “zniknęły”, a osiem zostało zamordowanych; kraju, w którym przestanie istnieć zamknięty krąg bezkarności. Rząd musi przestać zachowywać się dwuznacznie, gdyż w ten sposób daje
do zrozumienia, że pogwałcenia praw człowieka, nie będące należycie karane – są dopuszczalne”, podsumowała N. Garcia. 


           Zainteresowanych raportem: “Ekwador. Niespełnione obietnice. Trwa bezkarność Sądów Policyjnych.” odsyłamy do strony: http://web.amnesty.org/library/index/ESLAMR280182004

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4593