Europa jednoczy się w działaniach przeciwko dyskryminacji Romów – Amnesty International

Europa jednoczy się w działaniach przeciwko dyskryminacji Romów

-Fundamentalnym problemem aktywistów walczących o prawa Romów jest to, że ich postulaty pozostają bez odpowiedzi – przechodzą praktycznie bez echa. Wszystkie niemal działania trafiają na mur uprzedzeń- wyjaśnia Larry Olomoofe z Europejskiego Centrum Praw Romów (the European Roma Rights Centre) w Budapeszcie. -Amnesty International pomaga w nagłośnieniu lokalnych apeli dotyczących tej sprawy.-
Nową inicjatywą Amnesty International jest zwrócenie uwagi na problem respektowania praw Romów oraz zamiar zwiększenia zakresu współpracy z organizacjami romskimi.
-Jeśli chcemy współpracować z Romami, musimy ich zaangażować w nasze działania- twierdzi Olomoofe. -Zbyt często zdarza się, że zarówno organizacje pozarządowe, jak i poszczególne jednostki, są po prostu ignorowane.-
 
Dyrektor wykonawczy Europejskiej Organizacji Obywatelskiej ds. Romów Valeriu Nicolae jest świadomy, że ta sprawa wymaga jeszcze wiele pracy.
-Jak dotąd organizacje na rzecz praw człowieka niewiele zdziałały. Nie mamy również wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa. Związki zawodowe, grupy na rzecz praw kobiet i instytucje walczące o równouprawnienie nie są zainteresowane wsparciem dla naszych działań. Romskie organizacje pozarządowe były przez lata ignorowane. Ale to może ulec zmianie.-
 -Romscy aktywiści są odprawiani z kwitkiem, jednak jeśli rzecznikiem sprawy staje się Amnesty International, rządy zaczynają interesować się problemem. Mogą odmówić, ale przynajmniej będą zmuszeni do podjęcia jakichś kroków,- dodaje Nicolae.
Czechy są krajem, w którym powoli widać już korzyści płynące ze współpracy Amnesty International i lokalnych organizacji pozarządowych.
-NGOs różnią się między sobą wyznaczonymi celami i zakresem obowiązków. Jedne skupiają się na aktywizowaniu społeczności lokalnych, inne zajmują się zagadnieniami z zakresu prawa, natomiast zadaniem Amnesty International jest prowadzenie kampanii,- wyjaśnia Jindra Parizkova, koordynator czeskiej sekcji Amnesty International ds. edukacji dotyczącej Praw Człowieka (Human Rights Education)
-Naszym zadaniem jest dotrzeć zarówno do społeczeństwa jak i do władz. Możemy zwiększyć siłę oddziaływania lokalnych organizacji poprzez wspólne wywieranie nacisku. To jedyny sposób w jaki można sprawić, że nasze przedsięwzięcia przyniosą zamierzone rezultaty. Odbyliśmy spotkanie z czeskim ministrem ds. edukacji i jest szansa na rozpoczęcie współpracy.-
Znaczna część działań wynikających z nawiązanej współpracy na terenie Czech skupia się na szkołach. Jindra Parizkova wyjaśnia: -Dążymy do tego, aby powiązać ze sobą zagadnienia dotyczące Romów z edukacją na rzecz obrony praw człowieka. Mamy kilka pomysłów jak to zrobić, na przykład poprzez tworzenie gier planszowych dla szkół. Będziemy w nich zwracać uwagę na problemy marginalizacji mniejszości i grup społecznych, w tym również Romów, a także na ich przyczyny i następstwa-
Valeriu Nicolae zgadza się z tym: -To nie jest jedynie kwestia dotycząca praw jednej grupy etnicznej. Ten problem powinien zostać rozpatrzony z punktu widzenia praw człowieka.-
Tłumaczyła Daria Urbanik
 
 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3291