Europa musi porzucić politykę ?dyplomatycznych zapewnień?, które nie chronią więźniów przed torturami. – Amnesty International

Europa musi porzucić politykę ?dyplomatycznych zapewnień?, które nie chronią więźniów przed torturami.

Raport -Dangerous Deals: Europe’s Reliance on -Diplomatic Assurances- against Torture- pokazuje, w jaki sposób rządy państw europejskich wysyłają obcokrajowców uznawanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego do krajów, gdzie są narażeni na tortury i inne formy złego traktowania w zamian za niewiarygodne -dyplomatyczne zapewnienia-, że będą traktowani w sposób humanitarny.
-Zapewnienia o braku tortur przez rządy, które notorycznie stosują taką praktykę, nie mogą być brane na poważnie. Kraje europejskie, które akceptują takie pozorne obietnice, podważają całkowity zakaz stosowania tortur- mówi Julia Hall, ekspert Amnesty International w dziedzinie praw człowieka i przeciwdziałania terroryzmowi w Europie. -Najlepszą metodą by unikać stosowania tortur jest zaniechanie wysyłania ludzi do miejsc, w których istnieje ryzyko takich nadużyć-.
Raport skupia się na wykorzystywaniu dyplomatycznych zapewnień państw europejskich w uzasadnieniu deportacji, ekstradycji lub innych siłowych przemieszczeń obcokrajowców uznanych za -zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego-. Dzięki zapewnieniom, że te osoby będą traktowane w sposób humanitarny, rządy określają takie transfery jako -przyjazne prawom człowieka-.
Wykorzystywanie zapewnień dyplomatycznych przeciwko torturom wyraźnie wzrosło po atakach z 11 września 2001 roku. Niektóre stany wprowadziły specjalne ustawy, które w szczególności chronią praktyki.
Sami Ben Khemais Essid został deportowany z Włoch do Tunezji w czerwcu 2008 roku po uprzedniej obietnicy rządu tunezyjskiego, że będzie traktowany zgodnie z prawem humanitarnym. Jednak osiem miesięcy po jego powrocie ujawnił, że był torturowany podczas przesłuchań w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Podobne naruszenia praw człowieka miały miejsce w przypadku ludzi, którzy zostali zmuszeni do powrotu do państwa pochodzenia, wliczając w to Egipt i Rosję. W Wielkiej Brytanii, Specjalna Komisja do spraw Imigrantów (SIAC) ma naradzić się w tym tygodniu w sprawie umowy pomiędzy rządem brytyjskim i etiopskim odnośnie rzekomych obietnicach o niestosowaniu tortur i niehumanitarnego traktowania osób deportowanych do Etiopii.
W Niemczech, turecki obywatel oczekuje na werdykt Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący starań organów państwa o jego ekstradycję do Turcji, jeśli rząd zapewni mu bezpieczny pobyt w tamtejszym więzieniu. Dania i Szwecja otwarcie przyznały, że nie wykluczają w przyszłości stosowania dyplomatycznych zapewnień.
-Europejskie rządy muszą chronić fundamentalne prawa człowieka. To oznacza ochronę ludzi od wszelkich form nadużywania siły. Dyplomatyczne zapewnienia nie zapewniają takich gwarancji, a praktyka polegania na nich powinna zostać porzucona natychmiast- mówi Julia Hall.
Analiza zawiera badania na szeregu państw: Austrii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Rosji, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
/KONIEC

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

2758