Europejscy liderzy o migracji: ochrona granic ponad ochroną ludzi – Amnesty International

Europejscy liderzy o migracji: ochrona granic ponad ochroną ludzi

Po zakończonym w piątek szczycie Rady Europejskiej Amnesty International jest zaniepokojona brakiem konkretnych decyzji, które położyłyby kres naruszeniom praw migrantów i uchodźców i pozwoliłyby lepiej chronić życie ludzi na Morzu Śródziemnym.

– Rada w swoich konkluzjach wyraziła smutek w związku z niedawną tragedią, ale był to jedynie pusty gest – powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International. – Widać, że na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej ich ochrona jest ceniona bardziej niż ochrona życia ludzi. Wydaje się, że najważniejszym celem polityki migracyjnej według europejskich liderów pozostaje uniemożliwienie ludziom dodarcia do Europy, nawet jeśli potrzebują oni ochrony.

Żadne z zaproponowanych rozwiązań zawartych w konkluzjach Rady nie przyczyni się do powstrzymania tragedii na Morzu Śródziemnych. Nie zawarto w nich zapisów o wzmocnieniu systemu ratownictwa, ani kwestii otwierania nowych dróg do Europy dla uchodźców. Ponownie główny nacisk położono na wzmocnienie monitoringu granic, co sprawia, że migranci szukają coraz bardziej niebezpiecznych ścieżek, by dotrzeć do UE.

W konkluzjach nie wspomniano także o potrzebie lepszej ochrony praw migrantów i uchodźców przez państwa członkowskie, szczególnie w obszarze ich współpracy z krajami Afryki Północnej. Europa powinna przestać ignorować poważne naruszenia praw człowieka, w tym praw migrantów i uchodźców, po drugiej stronie Morza Śródziemnego.

– Rada Europejska zapewnia, że po deklaracjach przyjdzie czas na konkretne działania. Jednak jasno widzimy, że działać trzeba już teraz. Jeśli właśnie teraz liderzy państw Unii Europejskiej nie wezmą na siebie odpowiedzialności wprowadzenia zasadniczej zmiany polityki migracyjnej, ludzie wciąż będą ginąć u wybrzeży Europy – dodała Weronika Rokicka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1692