Europo! Pomóż syryjskim uchodźcom! – Amnesty International

Europo! Pomóż syryjskim uchodźcom!

Kryzys praw człowieka w Syrii jest ważnym testem dla Unii Europejskiej w jej najbliższym sąsiedztwie. Unia Europejska oraz państwa członkowskie mają okazję udowodnić, że są w stanie sprostać oczekiwaniom wobec laureata Pokojowej Nagrody Nobla poprzez poczynienie skutecznych działań na rzecz ochrony uchodźców z Syrii.

Charlotte Phillips, specjalistka ds. praw uchodźców i migrantów, Amnesty International

26 października podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ brytyjski premier David Cameron oskarżył ONZ o brak działań w związku z konfliktem w Syrii, stwierdzając: Krew tych młodych ludzi to plama na honorze ONZ.

Kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu 2012 r., Komisja Europejska stanowczo potępiła brutalną przemoc i masakry na cywilach oraz wezwała reżim syryjski do natychmiastowego zaprzestania atakowania mieszkańców.

Jednakże, pomimo powszechnego potępienia, wzniosłych słów i wytykania palcem reżimu Syrii, społeczności międzynarodowej – także Unii Europejskiej – dotychczas nie udało się wywrzeć skutecznego nacisku na strony konfliktu, by powstrzymać naruszenia praw człowieka w tym kraju. Dziewiętnaście miesięcy po brutalnie stłumionych pokojowych protestach, które przerodziły się w wewnętrzny konflikt zbrojny, Rada Bezpieczeństwa ONZ pozostaje sparaliżowana przez chińskie i rosyjskie weta oraz bezczynność pozostałych członków. Gdy społeczność międzynarodowa się waha, liczba ofiar cywilnych – wiele z nich to dzieci – wzrasta.

Szacuje się, że ponad 24 tys. osób zginęło od początku kryzysu. Dodatkowo, ponad milion ludzi stało się uchodźcami wewnętrznymi. Ponad 350 tys. uchodźców zostało oficjalnie zarejestrowanych lub oczekuje na rejestrację w Turcji, Libanie, Jordanii i Iraku. ONZ przewiduje, że przed końcem 2012 r. 700 tys.uchodźców opuści Syrię. Unia Europejska przyjęła dotychczas 16,5 tys. uchodźców.

Gdy Turcja, Liban, Jordania i Irak zezwoliły dużej liczbie uchodźców na pozostanie na swych terytoriach, szybko wzrastająca liczba kolejnych grup Syryjczyków uciekających z kraju w wyniku pogarszania się konfliktu powoduje, iż najważniejsze z punktu widzenia społeczności międzynarodowej staje się wzięcie za nich współodpowiedzialności. Jeśli bowiem rządzący są rzeczywiście przejęci losem cywilów pozostających w Syrii, jest pewne, że są tak samo przejęci tymi, którzy są zmuszeni opuścić ten kraj. Pomaganie i ochrona tych, którym udało się uciec przed krwawymi starciami to minimum, jakie międzynarodowa społeczność powinna przedsięwziąć.

Z tego powodu Amnesty International apeluje do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, by realnie pomogły tym, którzy uciekają z Syrii. Proponujemy konkretne działania:

  • zapewnienie dostępu do ochrony i sprawiedliwych procedur azylowych  dla wszystkich Syryjczyków starających się o azyl w Unii Europejskiej,
  • zdecydowany zakaz wydalania uchodźców przez najbliższe tygodnie lub miesiące,
  • wspólne podejście państw członkowskich UE do określania roszczeń Syryjczyków,
  • zniesienie przeszkód w zapewnieniu bezpieczeństwa uchodźcom, takich jak wymaganie posiadania wizy i zbyt uciążliwe procedury łączenia rodzin uchodźców.

Amnesty International wzywa członków Unii Europejskiej, by powzięły wspólną odpowiedzialność i pokazały solidarność przyjmując uchodźców z Syrii. W tym kraju jest wciąż duża liczba uchodźców irackich i palestyńskich, a także znacząca liczba uchodźców z Somalii, Afganistanu, Sudanu i Jemenu. W szczególności uchodźcy nie będący z Iraku są narażeni na niebezpieczeństwo w sytuacji wojny domowej w Syrii z powodu braku dokumentów lub rozpoznania ich jako cudzoziemców. UNHCR zwraca się do krajów o tworzenie miejsc do ponownych przesiedleń dla tych uchodźców, a Amnesty International naciska na kraje UE, by zareagowały na ten apel.

Kraje europejskie, podobnie jak inne państwa-donorzy, muszą teraz hojnie dotować Regionalny Plan Pomocy dla Syryjskich Uchodźców. ONZ wraz z partnerami zgłosiło zapotrzebowanie na poziomie 487,9 milionów dolarów w celu sfinansowania pobytu uchodźców syryjskich w innych krajach. Do dziś  organizacja otrzymała jedynie 29% tej sumy.

Szybko wzrastająca liczba uchodźców i zbliżająca się zima mogą oznaczać jeszcze trudniejsze warunki dla Syryjczyków. Dlatego potrzeba niesienia humanitarnej pomocy jest tym bardziej nieodzowna.

Tłumaczył: Grzegorz Omelan

Apel do polskich władz o pomoc dla rannych Syryjczyków wystosowała niedawno inicjatywa Wolna Syria.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

5502