Federacja Rosyjska: Amnesty International apeluje, by Michaił Triepaszkin został uwolniony na czas rewizji jego sprawy – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Amnesty International apeluje, by Michaił Triepaszkin został uwolniony na czas rewizji jego sprawy

AI Index: EUR 46/013/2006

Co więcej, Amnesty International jest głęboko zaniepokojona faktem, iż w kolonii karnej, w której jest przetrzymywany, odmówiono mu dostępu do pomocy medycznej i że więzienna administracja traktuje go w sposób okrutny, nieludzki i poniżający. To traktowanie wygląda na próbę zastraszenia go, aby wycofał swoją skargę przeciwko władzom rosyjskim. Triepaszkin skarży się na  w związku ze swoim skazaniem i traktowaniem podczas uwięzienia. Amnesty International obawia się również, że w areszcie Triepaszkin był okrutnie, nieludzko i poniżająco traktowany oraz że nękano go próbując nakłonić do wycofania skargi na warunki panujące w areszcie.

Mając poważne podstawy, aby przypuszczać, że z powodu wpływania władzy wykonawczej na władzę sądowniczą sprawa Michaiła Triepaszkina nie była przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, Amnesty International wzywa do przeprowadzenia szybkiego, niezależnego i dokładnego śledztwa w sprawie tych zarzutów oraz do pełnej rewizji sprawy – zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu. AI wzywa władze rosyjskie do uwolnienia Michaiła Triepaszkina na czas ponownego rozpatrywania jego sprawy. Amnesty International wzywa również władze rosyjskie, by zagwarantowały mu natychmiast pełną i odpowiednią pomoc medyczną i zapewniły, warunki, w jakich przetrzymuje się wszystkich skazanych w kolonii karnej IK-13, w tym także w karcerach, będą zgodne z międzynarodowymi standardami, takimi jak Minimalne Standardowe Reguły Traktowania Więźniów. Władze rosyjskie powinny również zapewnić, że władze więzienne nie próbują nękać żadnego więźnia, który składa skargę na traktowanie w więzieniu i w sprawie postawionych im zarzutów karnych. Wszystkie zarzuty w sprawie nękania powinny zostać szybko, bezstronnie i dokładnie zbadane.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uwolnijmy zaginione i więzione osoby w Xinjiang w Chinach

4119