Federacja Rosyjska: Amnesty International potępia wzięcie zakładników – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Amnesty International potępia wzięcie zakładników

Według tych samych raportów grupa zagroziła zamordowaniem zakładników, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania wycofania oddziałów rosyjskich z Czeczenii.

-Branie zakładników jest niedopuszczalne w żadnych okolicznościach. Życie ludzi jest narażone na niebezpieczeństwo, ich prawa są po prostu ignorowane. Wzywamy osoby odpowiedzialne do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia zakładników- – powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.

Uznając prawo i obowiązek państwa do ochrony swoich obywateli, Amnesty International wzywa władze rosyjskiej do zapewnienia, że jakiekolwiek użycie siły i broni palnej będzie zgodne z międzynarodowymi standardami.

Tło wydarzeń:
Konflikt w Czeczenii charakteryzują poważne naruszenia międzynarodowych standardów praw człowieka i prawa humanitarnego. Amnesty International aktywnie badała liczne przypadki stałych i wiarygodnych raportów, mówiących o tym, że wojska rosyjskie są odpowiedzialne za rozpowszechnione łamanie praw człowieka, takie jak -zaginięcia-, pozasądowe egzekucje i tortury, w tym także gwałty.

Istnieją także raporty mówiące o łamaniu prawa międzynarodowego przez siły czeczeńskie. Bojownicy czeczeńscy, którzy działali na zaludnionych terytoriach według raportów nie zapewnili środków ochrony ludności cywilnej. Celem ich ataków byli także cywilni członkowie pro-moskiewskiej administracji, co skutkowało wieloma ofiarami śmiertelnymi, porwaniami i przetrzymywaniem cywilnych zakładników.

Amnesty International potępia przetrzymywanie zakładników jako naruszenie postanowień Konwencji Genewskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

5160