Federacja Rosyjska: Amnesty International przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie prezydenta Putina do zniesienia kary śmierci – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Amnesty International przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie prezydenta Putina do zniesienia kary śmierci

AI Index: ACT 53/004/2001  fragmenty
Telewizyjne doniesienia ze spotkania na Kremlu prezydenta Putina z prezydentem Banku Światowego, Jamesem Wolfensohnem, prezentują wypowiedź prezydenta Putina, iż Rosja powinna podtrzymać pięcioletnie moratorium na wykonywanie wyroków śmierci pomimo powszechnego nawoływania do ich wznowienia. Prezydent powiedział: -Państwo nie powinno sięgać po prawo należące tylko do Wszechmocnego – do przerywania ludzkiego życia… I dlatego właśnie mogę stanowczo stwierdzić – jestem przeciwko temu, aby w Rosji przywrócona została kara śmierci-.

Prezydent Putin stwierdził, że jest w pełni świadomy głosu opinii publicznej w sprawie kary śmierci, ale uważa, że stosowane przez państwo okrucieństwo nie jest w stanie powstrzymać przestępczości a jedynie rodzi kolejne akty przemocy.

Amnesty International wzywa teraz prezydenta Putina do wykorzystania swojego autorytetu i wywarcia wpływu na członków rosyjskiej Dumy, aby bez dalszej zwłoki ratyfikowała Protokół Nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, którego postanowienia w pełni znoszą karę śmierci.

-Zniesienie kary śmierci w prawie krajowym jest trwałą gwarancją zważywszy zmiany personalne u steru władzy i zmiany kierunków polityki. Zapewni również to, iż żadne czynniki instytucjonalne i sądowe nie będą w stanie przywrócić kary śmierci w Federacji Rosyjskiej- – mówi Amnesty International. -Odbieranie życia nie może pozostawać łasce polityków. Rządy się zmieniają – odebranego życia nie da się przywrócić-.

Wszędzie na świecie zniesienie kary śmierci jest decyzją polityczną i nie następuje w wyniku referendum. Choć w wielu krajach – również tam, gdzie kara śmierci została zniesiona – większość postrzega ją jako środek zmniejszający skale przestępczości, stosowane przez państwo okrucieństwo nigdzie jej nie powstrzymało.

W ostatnich miesiącach Organizacja była poważnie zaniepokojona odrzucaniem przez prezydenta Putina próśb rosyjskich więźniów o zmniejszenie kary , co przyczyniało się do utrzymaniu dramatycznych warunków panujących w przepełnionych rosyjskich więzieniach. Amnesty International zna ok. 3000 przypadkach odrzucenia wniosków o zmniejszenie kary, bez ich rozpatrzenia. Większość tych próśb pisana była przez więźniów skazanych za mniejsze przestępstwa, najczęściej skazanych po raz pierwszy, w tym kobiety i dzieci.

-Jest to właściwy moment, aby rosyjski Prezydent podjął stosowne działania odpowiadające wypowiedzianym słowom. Znosząc karę śmierci Rosja – jako liczący się członek wspólnoty międzynarodowej – może stać się siła wiodąca wśród krajów, które wciąż dokonują egzekucji, takich jak Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki, Arabia Saudyjska i inne.-

Refleksja
Oświadczenie prezydenta Putina przypomina podobne słowa na temat kary śmierci skreślone przez laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Andrieja Sacharowa. W liście do Amnesty International we wrześniu 1977 Andriej Sacharow napisal: -Amnesty International traktuje karę śmierci za barbarzyńską i niemoralną instytucję, która podważa etyczne i prawne podstawy funkcjonowania społeczeństwa. Państwo (…) przywłaszcza sobie prawo do dokonywania najstraszniejszego i nieodwracalnego czynu – odebrania człowiekowi życia. Odrzucam myśl, że kara śmierci ma jakikolwiek realny wpływ na potencjalnych przestępców. Jestem przekonany, że jest wręcz przeciwnie: jest to barbarzyństwo, które rodzi kolejne barbarzyństwo.-

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

5277