Federacja Rosyjska: Dyrektor Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej, Stanisław Dmitriewskij, wkrótce może zostać więźniem sumienia – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Dyrektor Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej, Stanisław Dmitriewskij, wkrótce może zostać więźniem sumienia

AI Index: EUR 46/053/2005

Stanisław Dmitriewskij jest dyrektorem wykonawczym Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej (TPRC) oraz redaktorem naczelnym gazety
-Prawozaszczita- (Obrona praw, gazeta nt. praw człowieka), która wydawana jest wspólnie przez TPRC oraz inną organizację praw człowieka z siedzibą w Niżnym Nowogrodzie. Amnesty International uważa, że postawienie mu zarzutów jest w tym przypadku naruszeniem jego wolności wypowiedzi oraz wydaje się być częścią kampanii mającej na celu doprowadzenie do zaprzestania działalności przez TPRC. W razie skazania na podstawie tych zarzutów, Amnesty International rozważy uznanie Stanisława Dmitriewskiego za więźnia sumienia. Amnesty International obecnie wzywa do wycofania postawionych zarzutów. Pierwsze przesłuchanie w tej sprawie odbyło się 16 listopada.

Przedmiotem śledztwa jest apel, opublikowany w wydaniu kwiecień-maj 2004 roku gazety -Prawozaszczita- przez nieżyjącego już przywódcę czeczeńskich separatystów Asłana Maschadowa, wzywający Parlament Europejski do międzynarodowego uznania konfliktu czeczeńskiego za -akt ludobójstwa ze strony rządu rosyjskiego wymierzony przeciw ludności czeczeńskiej- oraz apel z marca 2004 tejże gazety, autorstwa pełnomocnika Asłana Maschadowa – Achmeda Zakajewa, skierowany do narodu rosyjskiego przeciw reelekcji Władimira Putina. Stanisław Dmitriewskij odpowiada z artykułu 282.2 rosyjskiego kodeksu karnego, który zabrania pod groźbą kary:

-wzbudzanie nienawiści lub wrogości, ponadto poniżanie godności ludzkiej ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, stosunek do religii, przynależność do grupy społecznej, popełnione publicznie lub za pośrednictwem mass mediów – z wykorzystaniem swej pozycji zawodowej-.

Amnesty International uważa, że żaden z dwu opublikowanych artykułów nie zawiera elementów wzbudzania nienawiści czy wrogości, ani jakiejkolwiek innej formy przemocy. Artykuły są krytyką polityki rosyjskiego rządu, a nie krytyką samych Rosjan, ponadto zawierają wezwania do pokojowego rozwiązania konfliktu. Generalne stanowisko polityczne TPRC, stanowisko gazety -Prawozaszczita- oraz osobiste przekonania Stanisława Dmitriewskiego w sposób spójny odrzucają przemoc jako drogę do rozwiązania konfliktu czeczeńskiego. Ewidentnie wynika to ze statutu założycielskiego RCFS, charakteru artykułów publikowanych w -Prawozaszczicie- oraz z licznych oświadczeń składanych przez Dmitriewskiego. Stanisław Dmitriewskij powiedział Amnesty International, że przy publikacji kwestionowanych artykułów przyświecało mu kilka motywów: artykuły realizowały wyraźny interes publiczny, mianowicie prawo obywateli rosyjskich do poznania opinii drugiej strony konfliktu, której zresztą nie można odnaleźć w powszechnych mediach; ponadto oba artykuły w istocie dotyczyły wezwania do pokojowych negocjacji nad zakończeniem konfliktu oraz nie zawierały żadnych wezwań do stosowania przemocy.

Brytyjskiemu adwokatowi,  który miał być obserwatorem tego procesu w Niżnym Nowogrodzie, 15 listopada odmówiono wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. Bill Bowring, adwokat a jednocześnie profesor praw człowieka oraz prawa międzynarodowego z London Metropolitan University, był najpierw przez sześć godzin przetrzymywany przez służby graniczne na moskiewskim lotnisku Szeremetiewo-2, zanim nakazano mu zajęcie miejsca w samolocie wracającym do Wielkiej Brytanii. Miał przy sobie ważną wizę uprawniającą do wielokrotnego wjazdu oraz listy akredytujące go jako obserwatora procesowego z ramienia Frontline Defenders, organizacji pozarządowej, która występuje w imieniu zagrożonych obrońców praw człowieka oraz Komitetu Praw Człowieka przy Adwokaturze Anglii i Walii.

TPRC jest pozarządową organizacją, która monitoruje przypadki naruszeń praw człowieka w Czeczenii oraz w innych częściach Północnego Kaukazu. Pracownicy i wolontariusze pracujący w Niżnym Nowogrodzie oraz na Północnym Kaukazie przygotowują codzienne notatki prasowe na temat -zaginięć- oraz innych poważnych naruszeń praw człowieka, które z kolei są później rozprowadzane przez projekt organizacji, Rosyjsko-Czeczeńską Agencję Informacyjną. TPRC publikuje także wspólnie z Towarzystwem Praw Człowieka z Niznego Nowogrodu gazetę -Prawozaszczita- oraz podejmuje humanitarne inicjatywy na rzecz osób dotkniętych przez konflikt w Północnym Kaukazie, np. poprzez organizowanie pomocy medycznej oraz przerw wakacyjnych w innych częściach Federacji Rosyjskiej dla dzieci, które ucierpiały w wyniku konfliktu.

Przez kilkanaście miesięcy Amnesty International wyrażała swoje zaniepokojenie zarówno wyraźną kampanią nękania jak i ściganiem skierowanymi przeciw członkom TPRC związanym z pracą organizacji poświęconą prawom człowieka. Równolegle z toczącym się postępowaniem przeciw Stanisławowi Dmitriewskiemu, sama organizacja boryka się z działaniami organów podatkowych oraz departamentu rejestracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie Stanisław Dmitriewskij wraz z inną członkinią Oksaną Czelyszewą znaleźli się na ulotkach z pogróżkami rozprowadzanych w tym roku w Niżnym Nowogrodzie, gdzie mieści się organizacja. Oksana Czeliszewa jest zastępczynią dyrektora wykonawczego TPRC, redaktorką Rosyjsko-Czeczeńskiej Agencji Informacyjnej oraz redaktorką gazety -Prawozaszczit-. Ulotki oskarżyły obrońców praw człowieka o to, że są -zdrajcami- i pomocnikami -terrorystów-. Policyjne dochodzenie w sprawie tych ulotek zostało już wszczęte, ale jak do tej pory nikogo odpowiedzialnego za tę sprawę nie udało się zidentyfikować.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4248