Federacja Rosyjska: Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uznaje Rosję winną przymusowych zaginięć w Czeczenii. – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uznaje Rosję winną przymusowych zaginięć w Czeczenii.

EUR 46/028/2007
W sprawie Alikhadzhiyeva przeciwko Rosji, Europejski Trybunał uznał, że Ruslan Alikhadzhiev (lub Alikhadzhiyev), przewodniczący czeczeńskiego parlamentu w późnych latach 90., został zatrzymany w maju 2000r r. na terytorium Republiki Czeczeńskiej przez rosyjskich agentów. Rosyjskie władze nie podały jednak do wiadomości publicznej informacji na temat jego losu i miejsca pobytu. Trybunał uznał, że w związku z niepotwierdzonym przez rosyjskie władze zatrzymaniem, Alikhadzhieva należy uznać za zmarłego, przypisując rządowi Federacji odpowiedzialność za jego śmierć.

-Wnioski poczynione przez Europejski Trybunał po rozpatrzeniu stale rosnącej liczby spraw, wniesionych w związku z wydarzeniami z okresu drugiej wojny czeczeńskiej ,malują obciążający rosyjskie władze obraz olbrzymich nadużyć praw człowieka, których dopuściły się rosyjskie siły federalne, a także konsekwentną niechęć władz Rosji do skutecznego zbadania tych wydarzeń- – powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Programu Amnesty International do spraw Europy i Azji Centralnej.

-Władze w Rosji muszą zapewnić, że wszystkie masowe groby w Republice Czeczeńskiej zostaną zbadane przez ekspertów medycyny sądowej. Krewni osób zaginionych i świadkowie powinni otrzymać odpowiednia ochronę przed próbami zastraszenia i akcjami odwetowymi. Kompletne lista wszystkich osób poszukiwanych, zaginionych i uprowadzonych powinna zostać opublikowana. Co najważniejsze, informacje dotyczące obecnego losu i miejsca pobytu zaginionych powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Konieczne jest zaprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za przymusowe zaginięcia i uprowadzenia-.
-W najbliższej przyszłości okaże się, czy zmiany wprowadzone ostatnio w strukturze biura rosyjskiego prokuratora generalnego przyczynią się do usunięcia wszelkich dotychczasowych słabości, będących cechą charakterystyczną śledztw w sprawie poważnych naruszeń praw człowieka, na które wielokrotnie zwracał uwagę Europejski Trybunał-.
Tło wydarzeń
Europejski Trybunał uznał, że strona rosyjska złamała artykuły 2, 5 i 13 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w związku z przymusowym zaginięciem Ruslana Alikhadzhieva i niepowodzeniem śledztwa, którego celem miało być wyjaśnienie okoliczności uprowadzenia. Europejski Trybunał stwierdził ponadto złamanie artykułu 3 Europejskiej Konwencji w stosunku do wnioskodawcy, Zury Alikhadzhieva (lub Alikhadzhiyeva), matki Ruslana Alikhadzhieva, której udręki i cierpienia spowodowane zniknięciem syna nie mają końca, a zdobycie wiedzy na temat jego losu zostało skutecznie uniemożliwione.

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3832