Federacja Rosyjska: Grigorij Pasko – nie wolno uciszać głosu sumienia – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Grigorij Pasko – nie wolno uciszać głosu sumienia

-Pisząc o nielegalnym wyrzucaniu odpadów nuklearnych u wybrzeży Władywostoku i informując opinię publiczną o zagrożeniu dla ludzkiego życia i zdrowia, Grigorij Pasko korzystał z prawa do wolności słowa i działał w pełnej zgodności z rosyjskim prawem- – stwierdza Amnesty International. .-Na tej podstawie nie powinien on być w ogóle postawiony przed sądem, a jeśli zostanie skazany, Amnesty International uzna go za więźnia sumienia.-

Prowadzony -przy drzwiach zamkniętych- przed Sadem Wojskowym Floty Pacyfiku we Władywostoku proces przełożony został na 20 czerwca br.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

5283