Federacja Rosyjska: Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International, składa hołd Annaie Politkowskiej, zamordowanej dziennikarce – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International, składa hołd Annaie Politkowskiej, zamordowanej dziennikarce

EUR 46/047/2006
Odwaga Politkowskiej i jej uczciwość w pisaniu o naruszeniach praw człowieka w Rosji były tak samo znane, jak ryzyko gróźb i zastraszania, na jakie się narażała. Odważnie mówiła jednak prawdę, pisała o okropieństwach i pomagała zwyczajnym ludziom w Czeczenii. Za to zapłaciła najwyższą cenę. Wszyscy ludzie, którzy wierzą w prawa człowieka, którzy współpracowali z nią i których ona inspirowała, a także ci, których wspierała w walce o sprawiedliwość – utracili odważną i współczującą przyjaciółkę.
Amnesty International została założona po to, by wspierać osoby, których prawa są łamane i o których zapomnieli inni. Anna Stiepanowna była jedną z niewielu osób, które nie zapominają. Była nieprzejednana w wysiłkach, aby skupić uwagą świata na cierpiących mieszkańcach Czeczenii. Jej doniesienia okazały się kluczowe dla skazania pierwszego rosyjskiego milicjanta, który w Czeczenii dopuścił się łamania praw człowieka. Sama została przez siły rosyjskie umieszczona w dziurze w ziemi, gdzie poniżano ją i stosowano wobec niej przemoc. Nic jednak nie mogło jej powstrzymać przed mówieniem o naruszeniach praw człowieka wszędzie tam, gdzie je dostrzegała, niezależnie od tego, kto je popełnił – Rosjanie czy Czeczeńcy. Krytykowała milczenie innych państw wobec poważnych problemów praw człowieka w Federacji Rosyjskiej. Występowała na różnych forach w Europie i Stanach Zjednoczonych, przypominając ich uczestnikom – przypominając nam – o odpowiedzialności wobec ofiar naruszeń praw człowieka. W 2001 roku brytyjska sekcja Amnesty International uhonorowała ją nagrodą Global Award for Human Rights Journalism (Światową nagrodą dla dziennikarzy piszących o prawach człowieka). Było to jedno z wielu wyróżnień, jakie dostała za swoją działalność.
Amnesty International uważa, że Anna Politkowska zginęła, bo była dziennikarką i broniła praw człowieka. Wezwaliśmy już władze rosyjskie, aby w sprawie tej odrażającej zbrodni przeprowadziły szybkie, dokładne i bezstronne dochodzenie, a jego wyniki podały do publicznej wiadomości, sprawców zaś postawiły przed wymiarem sprawiedliwości.
Śmierć Anny Politkowskiej jest poważnym ciosem dla wolności słowa w Rosji. To morderstwo niesie mrożącą świadomość niebezpieczeństw, na jakie w Rosji narażeni są ci, którzy ośmielają się mówić tak jak ona. Dla nas koniecznością staje się naciskanie na władze Rosji, aby uznały prawomocną i ważną rolę społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności obrońców praw człowieka i niezależnych dziennikarzy, oraz aby zapewniły, że są oni chronieni przed nękaniem, zastraszaniem i groźbami. Tego typu ataki są nie do przyjęcia i należy położyć im kres.
Kiedy bolejemy nad utratą Anny Politkowskiej, jej śmierć nas – członków AI – bardziej niż do tej pory motywuje do kontynuowania naszej pracy na rzecz ochrony obrońców praw człowieka, dziennikarzy i tych wszystkich, którzy mówią i działają przeciwko gwałceniu praw człowieka, bezprawiu i bezkarności w Rosji.
Tłumaczenie: Małgorzata Lamperska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4057