Federacja Rosyjska: Na mocy nowego prawa o organizacjach pozarządowych zamknięto Towarzystwo Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Na mocy nowego prawa o organizacjach pozarządowych zamknięto Towarzystwo Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej

EUR 46/048/2006
-Dzisiejszy wyrok zdaje się być kolejnym krokiem w ramach precyzyjnie obmyślanej strategii pozbywania się organizacji, która otwarcie wypowiadała się w imieniu ofiar naruszeń praw człowieka w Czeczenii- – powiedziała Nicola Duckworth, dyrektor Programu ds. Europy i Azji Środkowej Amnesty International.
-Ta strategia miała swój początek w nękaniu działaczy Towarzystwa i eskalowała w kierunku równolegle toczących się działań prawnych przeciwko organizacji i jej członkom, które miały doprowadzić do sparaliżowania ich działalności.-
Sąd wydal wyrok na podstawie nowych przepisów, w myśl których organizacja pozarządowa nie może być kierowana przez osobę skazaną za działalność -ekstremistyczną-. Stanisława Dmitriewskiego, dyrektora wykonawczego TRPC, skazano 3. lutego 2006 roku pod zarzutem -nienawiści rasowej-. Powodem było opublikowanie tekstów liderów separatystów czeczeńskich, w których jednak nie było ani słowa o przemocy. Amnesty International uważa, że skazano go za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa i że w ogóle nie powinien stawać przed sądem.
-Nie tylko Stanisław Dmitriewski osobiście cierpi z powodu krzywdzącego go wyroku. Teraz werdykt sądu stał się podstawą do zlikwidowania zasłużonej organizacji humanitarnej i działającej na rzecz praw człowieka- – powiedziała Nicola Duckworth.
-Czy to pierwsze owoce nowego prawa o organizacjach pozarządowych i wzór dla dalszego uciszania niezależnych głosów–
Amnesty International uważa, że wyrok na Dmitriewskiego powinien zostać unieważniony, a Towarzystwu powinno się pozwolić na dalsze wykonywanie jego ważnej i pożytecznej pracy.-
Wyrok sądu daje Towarzystwu dwa miesiące na przygotowanie się do zamknięcia. W tym czasie może ono odwoływać się od decyzji sądu. Stanisław Dmitriewski powiedział Amnesty International, że jego organizacja odwoła się do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Powiedział: -Wyrok sądu nie powstrzyma naszej działalności na rzecz praw człowieka. Tak czy owak, różnymi sposobami będziemy ją kontynuować. Władze są w błędzie, jeśli myślą, że nas uciszyły-.
Tło wydarzeń
Towarzystwo Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej monitoruje łamanie praw człowieka w Czeczenii i innych częściach Północnego Kaukazu. Pracownicy i wolontariusze działający w Niżnym Nowogrodzie, ale także na terenie całego Płn. Kaukazu codziennie piszą informacje dla mediów na temat -zaginięć- i innych poważnych naruszeń praw człowieka, których rozpowszechnianie obejmuje prowadzony przez Towarzystwo projekt Rosyjsko-Czeczeńskiej Agencji Informacyjnej. W 2005 roku organizacja padła ofiarą działań prawnych prowadzonych równolegle przez władze skarbowe i wydział rejestracji Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym samym czasie kolportowano ulotki, w których grożono dwóm pracownikom, Stanisławowi Dmitriewskiemu i Oksanie Czełyszewej. W ulotkach tych, obrońców praw człowieka nazywano -zdrajcami- i pomocnikami -terrorystów-.
Tłumaczenie: Małgorzata Lamperska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4056