Federacja Rosyjska: Najnowszy projekt ustawy ogranicza wolność społeczeństwa obywatelskiego – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Najnowszy projekt ustawy ogranicza wolność społeczeństwa obywatelskiego

Projekt ustawy zatytułowany: -O wprowadzeniu dalszych poprawek do Niektórych Aktów Ustawodawczych Federacji Rosyjskiej- będzie wymagał od organizacji pozarządowych (NGOs) w Rosji ponownej rejestracji zgodnie z bardziej surowymi przepisami lub też konieczności samorozwiązania. Propozycje zawarte w tym projekcie będą wymuszać na nieformalnych grupach nie posiadających statusu prawnego zadeklarowanie swojej działalności przed władzami, gdyż w przeciwnym razie będą one działać bezprawnie. Co więcej, poprawki mają zapewnić władzom możliwość zażądania od organizacji niekomercyjnych dokumentów finansowych lub innych w każdej chwili, jak również możliwość wysyłania swoich przedstawicieli do udziału w imprezach przygotowywanych przez te organizacje.
 
-Jeśli ten projekt stanie się prawem, prawdopodobnie spowoduje to nie tylko utrudnienie w działalności krajowych organizacji praw człowieka, ale także może doprowadzić do rozwiązania zagranicznych organizacji pozarządowych. Jeśli do tego dojdzie, decyzja ta doprowadzi do tragicznych w skutkach efektów odnośnie wolności słowa i zgromadzeń w Rosji- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Programu Europy i Azji Środkowej Amnesty International.-Niestety zbyt łatwo sobie wyobrazić jak można nadużywać zwiększonych sił nadzoru-.
 
Obcokrajowcy i czasowo zameldowani obywatele Rosji będą mocno ograniczani, jeśli chodzi o organizowanie publicznych zgromadzeń i zakładanie organizacji niekomercyjnych, jak również stawanie się członkami lub uczestnikami takich komórek. Biura przedstawicielskie zagranicznych organizacji niekomercyjnych będą zobowiązane do ponownej rejestracji z innym statusem prawnym, prawdopodobnie mającym wpływ na sposób zarządzania funduszami.
 
Zgodnie z projektem ustawy, urzędnicy rządowi odpowiedzialni za rejestrację, będą upoważnieni do podejmowania decyzji odnośnie tego, czy działania założycieli organizacji są -działaniami ekstremistycznymi- lub -będą pomagać w legalizacji nielegalnych aktywów-.
 
-Pozwalając urzędnikom rządowym odmawiać rejestracji organizacji pozarządowych na postawie tak niejasnych kryteriów, istnieje poważne ryzyko, że decyzje o tym, które organizacje powinny mieć pozwolenie na swoją działalność, a które nie, będą miały podtekst polityczny- dodała Nicola Duckworth.
 Tło wydarzeń
Atmosfera wrogości wobec organizacji pozarządowych narasta od początku rządów Prezydenta Władimira Putina i jest umacniana przez wypowiedzi Prezydenta kwestionujące prawdziwe motywy działania organizacji. Amnesty International informuje o niebezpiecznych skłonnościach władz Rosji do zajmowania się obrońcami praw człowieka, działaczami i niezależnymi dziennikarzami pracującymi nad sprawami dotyczącymi praw człowieka zwłaszcza w Czeczenii, a w niektórych wypadkach, do narażania ich na okrutne nękanie i -zniknięcia-. Amnesty International wyraziła niepokój odnośnie nękania i  prześladowania członków Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej działającego w ramach organizacji pozarządowej, mających na celu zamknięcie organizacji. Organizacja ta równocześnie boryka się z problemem bezpodstawnego postępowania karnego wniesionego przeciwko dyrektorowi naczelnemu Stanislavowi Dimitrievskiemu, jak również jest oskarżona przez władze podatkowe i Wydział Rejestracyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, co można nazwać -prześladowaniem administracyjnym-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4241