Federacja Rosyjska: Nowe prawo ogranicza wolność i niezależność społeczeństwa obywatelskiego – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Nowe prawo ogranicza wolność i niezależność społeczeństwa obywatelskiego

(AI Index: EUR 46/055/2005)
 
Amnesty International nie sprzeciwia się próbom zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności organizacji społecznych. Jednakże powyższe zapisy prawne zapewniają władzom nadmierne uprawnienia w kwestii badania, analizy oraz swobody w monitorowaniu funkcjonowania organizacji oraz w kwestii podejmowania decyzji o ich rejestracji czy likwidacji; powiedziała Nicola Duckworth, dyrektorka Programu ds. Europy i Azji Środkowej;Te zwiększone uprawnienia nadzoru i kontroli mogłyby być nadużywane;
 
Pomimo faktu, że prawo przechodzi obecnie etap wdrażania poprawek w odpowiedzi na wewnętrzne oraz międzynarodowe głosy protestu, to nadal zawiera ono klauzule budzące poważne obawy o wolność stowarzyszeń w Rosji. Wiele z nich nie uwzględniło uwag krytycznych skierowanych przez eksperta Rady Europy. Zapisy zidentyfikowane przez biegłego jako ;nieproporcjonalne, zbyt restrykcyjne i niejasne aby pozostawać w zgodzie ze międzynarodowymi standardami nadal pozostały niezmienione.
 
Na przykład, władze będą w stanie odmówić rejestracji tych organizacji pozrządowych, w przypadkach których nazwa organizacji ;obraża powszechne poczucie przyzwoitości lub czyjeś uczucia etniczne czy religijne;. Władze będą także posiadały nieograniczone uprawnienia w wysyłaniu przedstawicieli na każde wydarzenie zorganizowane przez rosyjską bądź zagraniczną organizację społeczną, bez konieczności posiadania uzasadnionych podstaw wskazujących na naruszenie prawa rosyjskiego. Dodatkowo będą miały niespotykane uprawnienia kontroli i analizy źródeł finansowania oraz planowanych jak i faktycznych wydatków.
 
Organizacje pozarządowe działające w dziedzinach od ochrony środowiska począwszy a na edukacji i prawach człowieka kończąc  wszystkie one bez wyjątku będą miały utrudnioną pracę. Rosja powinna pobudzać sektor publiczny zamiast go tłumić, powiedziała Nicola Duckworth.
 
Nie chodzi tutaj o politykę, nie ma mowy o ingerencji w wewnętrzne sprawy Rosji. Rosja musi jednakże szanować obowiązki prawne wynikające z międzynarodowych standardów praw człowieka, do przestrzegania których się zobowiązała.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. ustawy patrz Federacja Rosyjska: Najnowszy projekt ustawy ogranicza wolność społeczeństwa obywatelskiego 22 listopada 2005.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4188