Federacja Rosyjska: Państwo nie chroni ofiar rasizmu i dyskryminacji – Abdul Wase Abdul Karim – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Państwo nie chroni ofiar rasizmu i dyskryminacji – Abdul Wase Abdul Karim

AI Index: EUR 46/022/2006   

fragmenty
 
Abdul Wase Abdul Karim opuścił w maju 1988 swoje rodzinne miasto Herat w Afganistanie. Będąc Tadżykiem, członkiem mniejszości etnicznej, uciekł przed reżimem talibów, którzy zdobyli Herat w 1995 roku. Około dwa lata po przybyciu do Rosji został zarejestrowany przez Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Krótko potem otrzymał -przedrejestracyjny- numer z biura Federalnej Służby Migracyjnej w Moskwie, jednakże do czasu jego śmierci procedura przyznania mu statusu uchodźcy nie została jeszcze rozpoczęta. Według doniesień, Abdul Wase Abdul Karim miał partnerkę – Rosjankę i trzymiesięczną córkę.
 
Wkrótce po ataku wszczęto dochodzenie w sprawie napaści na Abdula Wase Abdula Karima, na mocy art. 111 p. 1 kodeksu karnego (-celowe wyrządzenie poważnej krzywdy cielesnej-). Po jego śmierci prokuratura zmieniła kwalifikację czynu na celowe wyrządzenie poważnej krzywdy cielesnej ze skutkiem śmiertelnym przez grupę ludzi, zachowujących się w sposób chuligański (art. 111 p. 4 kodeksu karnego). Pomimo domniemanych rasistowskich powodów tego ataku, okoliczności towarzyszące zajściu sklasyfikowano jako -chuliganizm-, a nie -nienawiść lub wrogość narodowa, rasowa lub religijna-. Jak twierdzi prokuratura, zatrzymano kilku podejrzanych, którzy są już w areszcie.
 
Dyskryminacja z powodów rasowych to rzeczywistość wielu członków grup etnicznych i mniejszości narodowych zamieszkujących Federację Rosyjską. Ofiary, których sprawami zajmowała się Amnesty International, stanowili głównie studenci, poszukujący azylu oraz uchodźcy z Afryki, ale także byli nimi obywatele Federacji Rosyjskiej (w tym etniczni Czeczeni i Żydzi) oraz ludzie pochodzący z południa Kaukazu, z Północnej, Północno-Wschodniej i Środkowej Azji, z Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej.
 
Federacja Rosyjska jest stroną Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Konwencja zobowiązuje władze do podejmowania aktywnych środków aby zapobiegać i eliminować dyskryminację z powodu rasy, koloru skóry, pochodzenia, narodowości lub pochodzenia etnicznego, oraz gwarantować wszystkim równość wobec prawa.

Zacznij działać!

Napisz do władz rosyjskich:
-Uznając fakt, że prowadzone jest dochodzenie w sprawie morderstwa Abdula Wase Abdula Karima i prosząc, by zapewniły, iż zostanie ono przeprowadzone w sposób gruntowny i bezstronny;
-Wzywając do należytego uwzględnienia w śledztwie i w akcie oskarżenia wątku rasistowskiego;
-Wzywając władze do zapewnienia, że każdy podejrzany o udział w tym ataku stanie przed wymiarem sprawiedliwości i będzie miał sprawiedliwy proces, zgodny z międzynarodowymi standardami;
-Namawiając władze rosyjskie do -wzmocnienia swych wysiłków w celu zapobiegania przemocy na tle rasistowskim i ochrony członków mniejszości etnicznych i obcokrajowców- zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej ONZ, jakie wydał w marcu 2003.
 
Adresy:

Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
Vladimir Ustinov
Ul. Bolshaia Dimitrovka, 15a
103793 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 095 292 88 48
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze

Minister Spraw Wewnętrznych

Rashid Nurgaliev                                               
Ul. Zhitnaia, 16
117049 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 095 237 49 25/+7 095 230 25 80
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Kopie do:

Rzecznik praw obywatelskich
Vladimir Lukin
Ul. Miasnitskaia 47
103084 Moskwa
Federacja Rosyjska
Faks: +7 095 207 3977
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie

Szef Federalnej Służby Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej
Aleksandr Chekalin
Ul. Ogariova 6
117049 Moskwa
Federacja Rosyjska
Faks: +7 095 237 4925
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4859