FEDERACJA ROSYJSKA – PRZEMOC WOBEC KOBIET W RODZINIE – Amnesty International

FEDERACJA ROSYJSKA – PRZEMOC WOBEC KOBIET W RODZINIE

AI Index: EUR 46/056/2005
 Raport Amnesty International nt. przemocy wobec kobiet w rodzinie w Federacji Rosyjskiej: Russian Federation : Nowhere to turn to – Violence against women in the family (link http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR460562005-open&of=ENG-RUS ) – fragmenty

Amnesty International obawia się, że w Federacji Rosyjskiej zbyt mało się robi, aby zapobiegać przemocy w rodzinie, chronić te osoby, które mogą paść jej ofiarą oraz pociągać sprawców do odpowiedzialności.

Przemoc wobec kobiet w rodzinie jest pogwałceniem praw człowieka, formą dyskryminacji, którą według prawa międzynarodowego państwa mają obowiązek zwalczać. Federacja Rosyjska jest stroną wielu traktatów, które zobowiązują państwa do ochrony praw człowieka i zwalczania przemocy w rodzinie. Sygnatariusze takich traktatów zobowiązani są również do podejmowania kroków w celu zapobiegania aktom przemocy wobec kobiet w rodzinie oraz do zapewnienia ochrony kobietom, które jej doświadczyły. Podejmowanie takich kroków powinno polegać między innymi na podnoszeniu świadomości publicznej w sprawie przemocy wobec kobiet w rodzinie, szkolenie osób odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, wprowadzanie w życie odpowiedniego ustawodawstwa oraz zakładanie schronisk, infolinii oraz oferowanie innego rodzaju pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.

Przemoc wobec kobiet w rodzinie nie jest nowym zjawiskiem w Federacji Rosyjskiej. Istniała już za czasów carskich jak również w Związku Radzieckim. Dziś niektórzy sugerują, że początki tej formy przemocy sięgają XVI wieku, kiedy został napisany tzw. Domostroi – podręcznik zawierający wskazówki dotyczące utrzymania dyscypliny w rodzinie i wśród służby. Praktyka sądowa oraz ówczesne normy społeczne zatwierdzały prawo męża do bicia żony. W XIX wieku wielu pisarzy wyrażało swoje zaniepokojenie efektami, jakie akty przemocy w rodzinie wywierały na życie kobiet w Imperium Rosyjskim, jednak dyskusje tego typu odbywały się jedynie na poziomie teoretycznym.

Próbuje Pani rozwiązać swoje problemy rodzinne naszym kosztem!- Wołanie o pomoc, czyli historia Anny
Tłumaczenie: Katarzyna Forska

Wezwij Prezydenta Władimira Putina do podjęcia działań na rzecz powstrzymania przemocy w rodzinie wobec kobiet w Federacji Rosyjskiej.

Tłumaczenie:

  

President of the Russian Federation
Vladimir Vladimirovich PUTIN
Rossiiskaia Federatia
103132 g . Moskva
4 Staraya Square
Prezidentu Rossiiskoi Federatsii
PUTINU V. V.
+7 (495) 910-07-38; Fax +7 (495) 206-51-73

Można wysłać email poprzez stronę: http://president.kremlin.ru/eng/articles/send_letter_Eng1a.shtml

 

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

4122