Federacja Rosyjska: Sąd Najwyższy odmawia Igorowi Sutiaginowi sprawiedliwości – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Sąd Najwyższy odmawia Igorowi Sutiaginowi sprawiedliwości

AI Index: EUR 46/046/2004 (wcześniejszy dokument na ten temat)
5 kwietnia, podczas zamkniętego procesu, Igor Sutiagin został uznany za winnego zdrady i skazany na najdłuższy wyrok za zdradę od czasów radzieckich. Jego proces nie spełniał międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu.
Amnesty International wzywa do natychmiastowego ponownego rozpatrzenie jago sprawy zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu. AI wzywa do zwolnienia Igora Sutiagina do czasu kolejnego procesu.
Tło wydarzeń
Igor Sutiagin został aresztowany 29 października 1999 i oskarżony o zdradę poprzez szpiegostwo. Zarzucono mu zbieranie informacji na temat rosyjskiego systemu uzbrojenia i przekazywanie ich amerykańskiemu wywiadowi wojskowemu. Igor Sutiagin utrzymuje, iż korzystał tylko z ogólnie dostępnych informacji.
W 2001 roku sąd regionalny w Kałudze uznał, że nie rozumie, jakie konkretnie informacje Sutiagin przekazywał, i odesłał sprawę do ponownego śledztwa. Dochodzenie wykazało, że w pięciu na 38 materiałach przekazał informacje niedostępne publicznie.
We wrześniu 2003 sprawa trafiła do moskiewskiego Sądu Miejskiego, który 4 kwietnia 2004 wydał wyrok. Trwającemu ponad cztery lata postępowaniu towarzyszyły naruszenia międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu, co daje podstawy do przypuszczeń, że sprawa ma podłoże polityczne.
tłumaczenie: Małgorzata Lamperska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

3821