Federacja Rosyjska: sprzeciw wobec przymusowego zawrócenia uchodźców czeczeńskich do Czeczenii, zanim nie zagwarantuje się im bezpieczeństwa – Amnesty International

Federacja Rosyjska: sprzeciw wobec przymusowego zawrócenia uchodźców czeczeńskich do Czeczenii, zanim nie zagwarantuje się im bezpieczeństwa

Organizacja praw człowieka wyraziła swoje zaniepokojenie po zapoznaniu się z raportami o planach rosyjskich władz co do zamknięcia dla cywilów, którzy opuścili ogarnięte wojną tereny Czeczenii, obozów w Inguszetii przed końcem stycznia 2003 r., zaczynając od obozu Akijurt, którego zamknięcie ma nastąpić 1 grudnia.

-Jeśli osoby te zostaną zawrócone, większość z nich nie tylko odnajdzie swe domy kompletnie zniszczone, zostanie pozbawiona elementarnych warunków do życia, ale także narażona zostanie na tortury, nieludzkie traktowanie, arbitralne zatrzymania, zaginięcia i pozasądowe egzekucje-  ostrzega AI.

W wyniku wojen i przeciągającego się konfliktu, setki tysięcy osób ubiegają się o status uchodźcy w sąsiednich republikach. Rosyjskie władze przygotowują się właśnie do odesłania ponad tysiąca osób na tereny, gdzie ludność cywilna jest zagrożona zarówno przez rosyjskie siły bezpieczeństwa, jak i przez bojowników czeczeńskich.

Rekompensata finansowa, jaką obiecały zawróconym uchodźcom wspierane przez Moskwę władze Czeczenii nie niweluje wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego i postanowień dotyczących praw człowieka zobowiązań rządu rosyjskiego. Uchodźcy wewnętrzni mają prawo do ochrony przed wymuszonym powrotem czy przesiedleniem w miejsce, gdzie ich życie, bezpieczeństwo, wolność i zdrowie byłyby zagrożone. AI twierdzi, że obecnie Czeczenia jest takim miejscem.

-AI przeciwstawia się powrotowi uchodźców wewnętrznych pod presją i wystawieniu ich na niebezpieczeństwo. Ostrzegamy, że zamknięcie obozu Akijurt w Inguszetii nie powinno stanowić precedensu dla podejmowania podobnych kroków- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Programu Europejskiego AI.

Organizacja apeluje do społeczności międzynarodowej by zapobiegła sytuacji, w której uchodźcy z Czeczenii zostaną zawróceni do na te tereny, lub do innych części Federacji Rosyjskiej, w warunkach braku bezpieczeństwa i naruszania godności ludzkiej.

Tło wydarzeń

Ponowne rozpoczęcie się konfliktu czeczeńskiego w 1999 roku wywołało przemieszczenie setek tysięcy osób. Wielu członków ich rodzin lub oni sami padli ofiarą poważnych naruszeń praw człowieka. Co najmniej 110.000 Czeczenów pozostaje w Inguszetii. Wielu z nich byłoby skłonnych powrócić do domów w sprzyjających okolicznościach. Względy bezpieczeństwa stanowią główny powód dla którego nie decydują się na powrót.

Niedawny zamach terrorystyczny w moskiewskim teatrze pogorszył trudną już sytuację Czeczenów w Federacji Rosyjskiej. W samej republice, rosyjskie siły bezpieczeństwa wciąż dopuszczają się naruszeń praw człowieka wobec ludności cywilnej. Odbywa się to w klimacie bezkarności. W innych częściach Rosji, Czeczeni są prześladowani i narażeni na arbitralne aresztowania dokonywane przez służby policyjne.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

5127