Federacja Rosyjska: Stowarzyszeniu Praw Człowieka w Niżnym Nowogrodzie nakazano zakończyć działalność – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Stowarzyszeniu Praw Człowieka w Niżnym Nowogrodzie nakazano zakończyć działalność

Amnesty International jest bardzo zaniepokojona tym incydentem – widzi w nim niepokojącą tendencję władz rosyjskich do wywierania nacisku na obrońców praw człowieka oraz organizacje praw człowieka, którzy prowadzą legalną i ważną działalność na polu praw człowieka w Rosji. Amnesty International wzywa władze rosyjskie, aby zaprzestały atakowania organizacji praw człowieka oraz by pokazały, że nie tylko tolerują, ale też szanują i bronią prawa jednostek i organizacji do bycia prawdziwie niezależnymi glosami w społeczeństwie.

Tło wydarzeń

Stowarzyszenie Praw Człowieka w Niżnym Nowogrodzie zostało zarejestrowane w 1993 roku. Jest jedną ze starszych i i najbardziej widoczną organizacją pozarządową w regionie. We współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, w szczególności z Komitetem Przeciwko Torturom z Niżnego Nowogrodu oraz Towarzystwem Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej, prowadzi monitoring praw człowieka, organizuje kampanie, oferuje bezpłatne porady prawne i publikuje materiały, m.in. gazetę -Prawo zaszczita-. Prowadzi kampanię na rzecz prawa do odmowy służby wojskowej i pracuje na rzecz zniesienia tortur.

Od lutego 2005 roku Stowarzyszenie korespondowało z izbą rejestracyjną niżnonowogrodzkiego oddziału Ministerstwa Sprawiedliwości. Wtedy ministerstwo zażądało od organizacji przedstawienia dokumentów, co ta uczyniła. Jednak decyzja o zawieszeniu działalności stowarzyszenia miała się opierać na tym, że  organizacja nie dostarczyła wymaganych informacji. Organizacja uważa, iż postąpiła zgodnie ze swoimi zobowiązaniami na mocy prawa i – jak twierdzi Wiktor Garski – 19 kwietnia sąd uznał, że nie naruszyła kodeksu administracyjnego korespondując z izbą rejestracyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Praw Człowieka w Niżnym Nowogrodzie to nie jedyna organizacja praw człowieka w tym mieście, na którą wywierane są naciski. Amnesty International opisała kampanię wyraźnego zastraszania i nękania Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej. Przeciwko Towarzystwu toczy się dochodzenie karne w sprawie jego działalności wydawniczej, a władze skarbowe i Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadzają w nim kontrole. W tym czasie w Niżnym Nowogrodzie kolportowano ulotki, w których grożono jednej z jego pracownic, Oksanie Czełyszewej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4381