Federacja Rosyjska: Zamknięcie obozu nie może powodować przymusowych powrotów – Amnesty International

Federacja Rosyjska: Zamknięcie obozu nie może powodować przymusowych powrotów

Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), 103 rodziny mieszkające w obozie -Alina- chcą przenieść się do innego obozu w Inguszetii, pozostałe 72 planują wrócić do Czeczenii. Amnesty International wzywa władze Rosji do zapewnienia, że nikt nie będzie zmuszany do powrotu do Republiki Czeczenii, która nadal pozostaje niebezpiecznym miejscem. Organizacja apeluje również do władz, by zapewniły tym uchodźcom odpowiednie zakwaterowanie i warunki sanitarne oraz oficjalnie zarejestrowały rodziny, które wybrały powrót do Czeczenii, jak i te, które zdecydowały pozostać w Inguszetii.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

4952