Federacja Rosyjska/Republika Czeczenii: “Normalizacja” kryzysu praw człowieka – Amnesty International

Federacja Rosyjska/Republika Czeczenii: “Normalizacja” kryzysu praw człowieka

AI Index: EUR 46/027/2004  

Niewiele rodzin z rozdartej wojną północno-kaukaskiej republiki uniknęło nadużyć praw człowieka w czasie trwającego ponad 5 lat konfliktu zbrojnego.  -Rosyjskie siły federalne i służby bezpieczeństwa nadal bezkarnie popełniają nadużycia, takie jak pozasądowe egzekucje, -zaginięcia-, arbitralne zatrzymania, tortury i niewłaściwe traktowanie, gwałty- stwierdziła Amnesty International. -Czeczeńskie opozycyjne grupy zbrojne wyszukiwały cywilów spośród członków pro-moskiewskiej administracji czeczeńskiej i przypuszczalnie są one odpowiedzialne za ataki bombowe, które spowodowały niedyskryminujące straty wśród cywilów-.

W Czeczenii, osoby cywilne po zatrzymaniu przez rosyjskie służby federalne i służby bezpieczeństwa są przetrzymywane w aresztach bez powiadomienia rodziny, w niejawnych miejscach. Rodziny nie otrzymują informacji o zarzutach oraz stanie zatrzymanych. Szczególnie zagrożone są kobiety. Wiele z nich opisywało przedstawicielom Amnesty International to jak były torturowane, włącznie ze elektro-wstrząsami i gwałtami w czasie zatrzymania. Demonstrujący w sposób pokojowy byli bici i arbitralnie zatrzymywani.
           
Nadal panuje bezkarność – niewielu z tych, którzy są odpowiedzialni za łamanie praw człowieka zostało postawionych przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby, które napisały skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu stały się szczególnym celem dla władz. Byli oni zastraszani, w niektórych przypadkach ich bliscy -zaginęli- lub zostali zabici. Wiele ofiar powiedziało delegatom Amnesty International, że obawiają się o swoje życie i że byli wprost ostrzegani przez władze federalne i pro-moskiewskie czeczeńskie specjalne siły bezpieczeństwa pod dowództwem Ramzana Kadrowa, że oni i ich rodziny zostaną zabite, jeśli wyślą skargę na sposób w jaki są traktowani do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Obecnie coraz mniej osób chce zeznawać przeciwko agresorom – atmosfera strachu i braku zaufania jest powszechna.
           
Nadużycia popełniane wobec ludności cywilnej, z których wiele stanowi zbrodnie wojenne, wciąż są bezkarnie popełniane, niewielu sprawców zostało zidentyfikowanych i postawionych przed obliczem sprawiedliwości. -Takie nadużycie, wcześniej zdarzały się prawie wyłącznie w Czeczenii, obecnie stopniowo rozprzestrzeniły się to sąsiadującej Inguszetii- stwierdza organizacja. Fala -zaginięć- przetoczyła się przez Inguszetię w ciągu ostatnich miesięcy.

Amnesty International dotrzymała informację, że co najmniej 34 osoby -zaginęły- pomiędzy wrześniem a marcem 2004. Większość z nich otwarcie mówiła o łamaniu praw człowieka w Inguszetii, byli to także prominentni członkowie społeczności. Uczestnicy pokojowych demonstracji w Inguszetii protestujący przeciwko łamaniu prawa stają się celem arbitralnych zatrzymań i niewłaściwego traktowania przez władze.
Ostatni obóz namiotowy w Inguszetii, w którym mieszkały osoby uciekające przez konfliktem w Czeczenii został zamknięty 10 czerwca. Uchodźcy, którzy pozostali w tymczasowych miejscach zamieszkania, są zmuszani przez władze lokalne i federalne do powrotu do Czeczenii.

-Zostaniemy tu. Tak długo jak długo nie są nam w stanie zagwarantować bezpieczeństwa, nie wrócimy (do Czeczenii). Jeśli nie ma już wojny, dlaczego nie wycofają wojska- Każdy chciałby wrócić do domu, ale to zbyt niebezpieczne- powiedział Amnesty International ojciec pięciorga dzieci.      
           
Raport opiera się na ustaleniach członków delegacji Amnesty International, którzy odwiedzili Inguszetię na przełomie marca i kwietnia 2004, a także na podstawie badań prowadzonych przez Sekretariat Międzynarodowy w Londynie. Oprócz tego delegacja Amnesty International właśnie wróciła z drugiej misji w Inguszetii, gdzie zbierała świadectwa ofiar łamania praw człowieka zarówno w Inguszetii, jak i w Czeczenii.

-Ponad miesiąc po zabiciu prezydenta Czeczenii Achmeda Kadrowa i 2 miesiące przed nowymi wyborami, przemoc i łamanie praw człowieka nadal trwa, ludność cywilna jest coraz bardziej zdesperowana i pozbawiona nadziei-, stwierdza organizacja. Amnesty International szczególnie zaniepokojona doniesieniami, że Ramzan Kadyrow, wicepremier Czeczenii i syn ostatniego Prezydenta Achmeda Kadrowa chce ukarać krewnych podejrzanych o zabójstwo bojowników. Według doniesień miał on powiedzieć: -oni (bojownicy) mogą zabijać naszych krewnych, ojców i braci, a my nie. Tak nie powinno być-.

-Takie oficjalne oświadczenia zachęcają do łamania praw człowieka i wzmacniają atmosferę bezkarności za tego typu nadużycia- stwierdziła Amnesty International

Jako sygnatariusza wielu międzynarodowych traktatów, Federacja Rosyjska jest zobligowana szanować i chronić prawa człowieka wszystkich ludzi na swoim terytorium i poddawać ich jurysdykcji bez dyskryminacji. Fakt, że tego nie robi w czasie konfliktu w Czeczenii często nie znajduje odpowiedniego zainteresowania wśród rządów i niektórych ciał międzyrządowych.

-Społeczność międzynarodowa musi zintensyfikować rozliczanie obecnej sytuacji i wywierać presję na Federację Rosyjską, aby wywiązywała się ze swoich międzynarodowych zobowiązań- stwierdziła Amnesty International
           
-Kryzys praw człowieka w Północnym Kaukazie musi stać się ważniejszy dla społeczności międzynarodowej-.
           
Pełny raport -Federacja Rosyjska – Republika Czeczenii – Normalizacja – w czyich oczach– w języku polskim:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uwolnijmy zaginione i więzione osoby w Xinjiang w Chinach

4785