Federacyjna Republika Jugosławii: Amnesty International z zadowoleniem odbiera informację o przekazaniu Milosewica do Hagi – Amnesty International

Federacyjna Republika Jugosławii: Amnesty International z zadowoleniem odbiera informację o przekazaniu Milosewica do Hagi

-Jest to najważniejszy do tej pory krok podjęty przez rząd Federacyjnej Republiki Jugosławii dla położenia kresu bezkarności jaką zbyt długo cieszyły się czołowe postacie sceny politycznej w Jugosławii podejrzane o odpowiedzialność za masowe pogwałcenia prawa międzynarodowego- – oświadczyła Amnesty International.

Organizacja apeluje teraz do władz FRJ o podjęcia dalszych działań dla pełnej współpracy z Trybunałem poprzez aresztowanie i przekazanie pod dozór Trybunału wszystkich podejrzanych, oskarżonych zarówno publicznie jak niejawnie, mieszkających obecnie w Federacyjnej Republice Jugosławii. Organizacja przypomniała również innym państwom o podobnym obowiązku aresztowania i przekazania do dyspozycji Trybunału podejrzanych, wskazanych przez Trybunał, którzy według doniesień przebywają na terenie tych państw.

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ powołującą Międzynarodowy Trybunał ONZ ds. Zbrodni Wojennych w b. Jugosławii, wszystkie państwa mają obowiązek przekazania Trybunałowi każdej osoby wskazanej przez ten Trybunał.

Tło wydarzeń
Od czasu swego aresztowania w dniu 1 kwietnia 2001 r., Slobodan Milosewic przebywał w areszcie w Serbii objęty prowadzonym przeciwko niemu śledztwem za takie przestępstwa jak m.in. korupcja i nadużycie władzy.

Były prezydent został 24 maja 1999 r. wskazany, wraz z czterema innymi byłymi wysokimi przedstawicielami rządu, jako podejrzany o zbrodnie przeciwko ludzkości i pogwałcenia na terenie Kosowa prawa obowiązującego w czasie wojny przez siły zbrojne Serbii i FRJ działające pod ich dowództwem i przy zachęcie i poparciu z ich strony.

Wskazani przez Trybunał wraz z byłym prezydentem są Milan Milutunovic, prezydent Serbii do 25 stycznia 2001 r., Nikola Sainovic, były wicepremier, Dragoljub Odjanic, były szef sztabu armii jugosłowiańskiej i Vlajko Stojilkovic, były minister spraw wewnętrznych Serbii.

Amnesty International wyraża zaniepokojenie z powodu przebywania na wolności w FRJ wielu osób wskazanych przez Trybunał jako podejrzani o zbrodnie wojenne w Bośni-Hercegowinie i Chorwacji, w tym tzw. Trójki z Vukovaru oskarżonej o masowe morderstwa popełnione na co najmniej 200 osobach zabranych ze szpitala w Vukovarze. Są nimi generał Ratko Mladic (oskarżony o ludobójstwo), oraz Predrag i Nenad Banovic, oskarżeni o zbrodnie popełnione w obozie dla internowanych w Keratern.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

5281