Forum Szkolnych Samorządów Uczniowskich w Tychach – Amnesty International

Forum Szkolnych Samorządów Uczniowskich w Tychach

5.10.2005 r. odbyło się spotkanie grupy ze szkół ponadgimnazjalnych. Warsztat dla samorządowców  pt. -Wyzwania rynku pracy- poprowadził koordynator lokalny Fundacji Edukacja dla Demokracji-Tomasz Pietrek. Dla opiekunów Mateusz Król przeprowadził wykład nt. zarządzania organizacją. Frekwencja w tej grupie wyniosła 100%.

11.10.2005 r.  miało miejsce spotkanie grupy ze szkół podstawowych.  Warsztaty pt. -Chłopiec z dwojgiem oczu- oraz -;Bajka- przeprowadziła edukatorka Amnesty International Polska, Magdalena Macioła. Opiekunowie uczestniczyli w wykładzie nt. zarządzania organizacją. Frekwencja w tej grupie wyniosła 47,4%.

12.10.2005 r.- spotkała się ostatnia grupa, ze szkół gimnazjalnych. Również tym razem dla opiekunów przygotowany został wykład nt. zarządzania organizacją. Natomiast samorządowcy brali udział w warsztatach przygotowanych przez Magdalenę Szemraj, edukatorkę AI – pt. -Krok naprzód- oraz warsztacie nt. przemocy, przeprowadzonym przez mgr Katarzynę Ropkę, psychologa szkolnego. Frekwencja w tej grupie wyniosła 92%.

Ogólna frekwencja wyniosła 72,5%. Wśród opiekunów przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna. Wszystkie trzy spotkania miały miejsce w Urzędzie Miasta (opiekunowie)
oraz Szkole Muzycznej (samorządowcy).

Mateusz Król
koordynator Szkolnej Grupy Amnesty International nr 16
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
im.C.K.Norwida
ul.Norwida 40
43-100 Tychy

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4232