Francja: Sprawiedliwość zawodzi ofiary brutalności policji – Amnesty International

Francja: Sprawiedliwość zawodzi ofiary brutalności policji

W swoim raporcie -Francja: Poszukiwanie sprawiedliwości-, Amnesty International podczas 10 lat dokumentacji i ujawniania spraw, odkryła wzrastającą liczbę przypadków nadużyć wymiaru sprawiedliwości wobec spraw oskarżania i karania pogwałcających prawa człowieka. Nadużycia te obejmują tzw. -podwójne standardy wymierzania sprawiedliwości-, polegającą na tym, że o wiele szybciej sądzi się sprawy wniesione przez funkcjonariuszy niż te, z powództwa ich ofiar. Obydwie sprawy Youssefa Khadfa (zabicie przez policję) i Adssa Ihicha (śmierć w areszcie) musiały odczekać 10 lat zanim trafiły na wokandę. Ten wzorzec bezkarności przyczynia się do znacznego osłabienia się powszechnej wiary w to, że urzędnicy odpowiedzialni za wprowadzanie w życie praw, działają zgodnie z rządami prawa oraz że czują się oni odpowiedzialni za swoje działania. Amnesty International dowiedziała się, że wiele spraw nigdy nie trafia na salę sądową, a nawet jeśli się tak dzieje, winni są rzadko skazywani, a wyroki są często niskie.
-Naszym zdaniem bezkarność policjantów dopuszczających się naruszeń praw człowieka funkcjonuje w życiu codziennym – ujawniliśmy rozwiniętą na szeroką skalę niesprawiedliwość jurysdykcji w procesie skutecznego dochodzenia, oskarżania i karania pogwałcających prawa człowieka w sprawach z zakresu stosowania prawa-powiedziała Nicola Duckworth z Amnesty International.
Liczba śmiertelnych postrzeleń przez policjantów i żandarmów w niewyjaśnionych okolicznościach zmalała w przeciągu ostatnich lat, lecz ilość skarg dotyczących znęcania się oficerów zwiększyła się. Liczba skarg dotyczących postępowania policji zwiększyła się o 18,5% w 2004 r.
Co więcej, Amnesty International jest przejęta ciągłym brakiem poszanowania dla wewnętrznych zasad, kodeksu postępowania, jak i międzynarodowych norm. Są to m. in.: niechęć oskarżycieli publicznych do prowadzenia spraw przeciwko oficerom policji, złe traktowanie i brak gwarancji bezpieczeństwa w aresztach, niepotrzebnie przedłużające się opóźnienia w procesach sądowych oraz brak pełnej definicji tortur w kodeksie karnym.
 Organizacja nawołuje władze Francji do stworzenia niezależnych mechanizmów, które badałyby zarzuty poważnych nadużyć praw człowieka, po wnikliwym i starannym śledztwie stawiałyby przed sądem wszystkich odpowiedzialnych, od samego początku zapewniałyby wszystkim zatrzymanym dostęp do prawnika oraz gwarantowałyby zadośćuczynienie wszystkim ofiarom.
-Zapobieganie torturom jest przed wszystkim sprawą woli politycznej-powiedziała Nicola Duckworth -Wszyscy zamieszani w nadużycia muszą być pociągnięci do odpowiedzialności bez względu na ich pozycję społeczną-
 Raport The Search for Justice: The effective impunity of law enforcement officers in cases of shootings, deaths in custody or torture and ill treatment dostępny jest na stronie:

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR210012005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4436