Gain working experience with Amnesty International Poland – Amnesty International

Gain working experience with Amnesty International Poland

Gain working experience with a world-known human rights organization!

Gain working experience with a world-known human rights organization!

We offer:

– working experience in a world-known human rights organization,
– opportunity of directly influencing human rights situation in Poland and in other countries,
– professional development including participation in international training and conferences,
– work as a member of an advocacy/lobbying team in a friendly atmosphere,

We expect:

– interest in and proven knowledge of human rights,
– education in Political Science, International Relations, Law, European Studies etc. (also students of final years),
– involvement of 20 hours per week and at least for the whole academic year,
– readiness to represent Amnesty International in front of national authorities and foreign diplomatic representations,
– fluent command of English (essential); good drafting skills.

This is an unpaid internship.

Deadline for applications: 29 July 2011
Start of internship:  August 2011

Please send your CV and cover letter (in English) to rekrutacja@amnesty.org.pl with a subject “advocacy”

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2290