Głos nauczycielek i nauczycieli ma MOC! Jak przebiegły warsztaty i szkolenia projektu “Twój głos ma MOC!” 2021-22 – Amnesty International

Głos nauczycielek i nauczycieli ma MOC! Jak przebiegły warsztaty i szkolenia projektu “Twój głos ma MOC!” 2021-22

Nauczycielko, nauczycielu! Twój głos ma MOC!

Aktualizacja: 2 lutego 2023.


W ramach projektu “Twój głos ma MOC!” zrealizowałyśmy_liśmy cykl warsztatów dla nauczycielek_nauczycieli oraz edukatorek_edukatorów. W ich trakcie zastanawiałyśmy_liśmy się, jak rozmawiać z młodymi ludźmi m.in. o kryzysie praworządności w Polsce, o tym, jak komentować wypowiedzi polityków dehumanizujące przedstawicieli mniejszości seksualnych oraz jak prowadzić edukację praw człowieka w tak niesprzyjającym klimacie.

Grupa 21 osób z całej Polski wspólnie z nami mierzy się z wyzwaniami dla rzetelnej edukacji o prawach człowieka w polskiej szkole. Razem rozwijamy wiedzę i umiejętności, dzielimy się narzędziami i strategiami. Wspólnie stawiamy czoła trudnościom w duchu uczącej się społeczności i wzajemnego wsparcia.

Wraz z grupą 21 nauczycielek_li i edukatorek_ów zrealizowaliśmy następujące działania:

  • I szkolenie online (13-14 marca 2021) – na warsztat wziełyśmy_liśmy tematy: prawa człowieka i praworządność oraz mechanizmy dyskryminacji na przykładzie osób LGBTI w Polsce. Szkolenie zakończyło się modułem poświęconym budowaniu systemu wzajemnego wsparcia w projekcie.
  • II szkolenie online (15-16 maja 2021) – pracowałyśmy_liśmy nad zagadnieniami: niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów oraz wolność słowa i wolność zgromadzeń. Szkolenie zakończyło się częścią wsparciową na temat szacunku do siebie i do drugiego człowieka w sytuacjach trudnych komunikacyjnie.
  • III szkolenie w Warszawie (9-10 października 2021) – pracowałyśmy_liśmy nad tematem: prawa seksualne i reprodukcyjne. Szkolenie zakończyło się wymianą dobrych praktyk w zakresie wprowadzenia tematów szkoleń w szkole.
  • IV szkolenie w Warszawie (5-6 lutego 2022) – szkolenie było poświęcone młodzieży w kryzysie: śmierć i żałoba w życiu dzieci i młodzieży oraz zachowania autoagresywne – jak je rozumieć, jak pomagać, czego nie robić?
  • V szkolenie w Warszawie (24-25 września 2022) – pracowałyśmy_pracowaliśmy nad swoim dobrostanem w nowym roku szkolnym oraz poznawałyśmy_poznawaliśmy nowe narzędzia edukacyjne tj. nanolearning i dialog o prawach człowieka.

Ćwiczenia znajdujące się w publikacji “Twój głos ma MOC!” zostały przeprowadzone podczas powyższego cyklu szkoleń. Osoby uczestniczące konsultowały je z autorkami_autorami oraz sugerowały ewentualne modyfikacje. Następnie testowały ćwiczenia w pracy z młodzieżą i przekazywały kolejne informacje zwrotne po sprawdzeniu zaproponowanych metod w rzeczywistości szkolnej.

Twój głoc ma MOC - grupy osób pozuje do zdjęcia na szkoleniu dla nauczycielek i nauczycieli.
Twój głos ma MOC – Grono niezwykłych nauczycielek, nauczycieli i edukatorek podczas III szkolenia w Warszawie. Copyright Amnesty International.

Posłuchaj, co mają do powiedzenia nauczycielki i nauczyciele o sytuacji edukacji praw człowieka w polskiej szkole:


program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowan przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Dowiedz się więcej o projekcie „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

170878