Google wzywa Chiny do zaprzestania cenzury w Internecie. – Amnesty International

Google wzywa Chiny do zaprzestania cenzury w Internecie.

-Uznając, że kultura firmy Google jest nieprzystosowana do warunków panujących w Chinach, gdzie konieczna jest samocenzura, Google postanowiło skłonić władze chińskie do respektowania zasad wolności słowa gwarantowanych przez Chińską Konstytucję– skomentowała decyzję firmy Google Rosean Rife, Dyrektorka Departamentu Azji i Pacyfiku w Amnesty International.
Google przyznało jednak wczoraj, że władze chińskie ciągle będą mogły blokować dostęp do domeny Google.com.hk na terytorium Chin. Decyzja podjęta przez Google spotkała się z krytyką ze strony niektórych użytkowników Internetu w Chinach, dla których wyszukiwarka była jednym z głównych źródeł informacji. Według Rosean Rife, pretensje chińskich użytkowników Internetu są mało uzasadnione, ponieważ: -Chińscy obywatele, którzy nie akceptują decyzji Google, powinni skierować swoje niezadowolenie w kierunku rządu chińskiego, który cenzuruje Internet,-podkreśla Rife.
W odpowiedzi na decyzję podjętą przez Google, władze chińskie oskarżyły amerykańską firmę o -upolitycznienie kwestii handlowych-. Według Rosean Rife jest zupełnie inaczej. -Chińskie władze same upolityczniają Internet, blokując dostęp do wrażliwych pojęć i stron internetowych- i dodaje -w momencie, kiedy władze chińskie regularnie ograniczają debatę i swobodny obieg idei w Internecie, sam narzuca własne poglądy polityczne i wyznacza granice debaty-.
Amnesty International udokumentowała ostatnio wiele przypadków, między innymi Liu Xiabo i Tan Zuoren, uciszania przez władze Chin obrońców praw człowieka poprzez umieszczenie ich w więzieniu za upowszechnianie informacji w Internecie. Amnesty International wielokrotnie wzywała firmy internetowe, takie jak Yahoo, Google i Microsoft do przestrzegania wolności słowa zapisanej w Chińskiej Konstytucji i do transparentności w filtrowaniu Internetu stosowanego w Chinach i jawności umów, zawartych między koncernami internetowymi i władzami chińskimi, mogących skutkować cenzurom Internetu i prześladowaniem dysydentów.
/KONIEC

Tłumaczył Przemek Basaj

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2777