Grecja: prawa człowieka łamane na marginesie społeczeństwa – Amnesty International

Grecja: prawa człowieka łamane na marginesie społeczeństwa

Raport -Poza światłem jupiterów: prawa obcokrajowców i mniejszości ciągle szarą strefą- nagłaśnia zaniechania greckich władz w walce z dyskryminacją.
-Ludzie żyjący na marginesie społeczeństwa – poszukujący azylu, migranci, Romowie i członkowie mniejszości – są najczęstszymi ofiarami dyskryminacji różnego rodzaju- mówi Olga  Demetriou ekspertka Amnesty International ds. Grecji.
Raport Amnesty International skupia się przede wszystkim na błędach kraju, popełnianych w podporządkowywaniu się międzynarodowym normom dotyczącym przestrzegania praw człowieka oraz standardom udzielania azylu, zatrzymań migrantów i ochrony przed dyskryminacją i maltretowaniem.
-Tysiące ludzi z Albanii, Afganistanu, Iraku, Pakistanu i innych krajów przyjeżdża do Grecji, w poszukiwaniu azylu. Część, ledwo żywa ze zmęczenia, jest zatrzymywana na granicy kraju. Innym zarzuca się -nielegalne przekroczenie granicy- i więzi się bez szansy na złożenie wniosku o ochronę dla uchodźców. Warunki zatrzymania w poszczególnych częściach kraju nie odpowiadają międzynarodowym standardom- mówi  Olga Demetriou.
Na wyspie Chios władze przetrzymywały ludzi w metalowych kontenerach. Wielokrotnie zatrzymywali także ciężarne kobiety i dzieci, nie zapewniając im, często ofiarom handlu, należytej ochrony. Niektórzy migranci byli znieważani przez oficerów policji.
Y.S, 24-letni obywatel Iraku, który został aresztowany i zatrzymany na granicy Grecji: -nie ma tu telefonu i nie rozmawiałem z rodzicami od czasu, kiedy tu przyjechałem… nie wiedzą czy w ogóle żyję… moja mama ma problemy z sercem i nie byłem w stanie zadzwonić i dać jej znać co się ze mną dzieje… nie umarliśmy, ale chciałbym, żeby tak się stało- Skarży się, że przez pierwszy miesiąc zatrzymania musiał spać na kartonie, a ludzie, z którymi dzielił pomieszczenie sypialne, mieli -insekty- na skórze.
Raport dokumentuje mechanizmy, które przyczyniają się do tych zaniechań i ponagla władze Grecji do wypełnienia zobowiązań dotyczących respektowania, chronienia i przestrzegania praw ludzi marginalizowanych.
Przez dwie ostatnie dekady Grecja przeszła gwałtowną transformację. Stała się państwem przyciągającym wielu imigrantów. znacząc w ten sposób granicę pomiędzy południem i Unią Europejską. Poprzez te gwałtowne zmiany, światło dzienne ujrzały problemy z państwowym prawem dotyczącym migrantów, które często w praktyce prowadzą do łamania praw uchodźców. Grecki system prawa zawodzi w dostosowywaniu się do międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i standardów w dwóch aspektach:
– w żadnym stadium procesu nie przewiduje sądowego rozpoznania odrzuconego wniosku/podania w materii skarg;
–  brakuje klauzuli zabezpieczających przed ryzykiem refoulement
Pomimo nagłego wzrostu liczby uchodźców, Grecja ma jeden z najmniejszych współczynników wniosków o azyl i ilości uchodźców w Europie. Zgodnie ze światowym raportem dot. uchodźców w 2004 r.,  przeprowadzonym przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Grecja ma najmniejszy współczynnik przyznania statusu uchodźcy (0,3% przez pierwsze 9 miesięcy roku) i przyznania uchodźcy ochrony  (0,9%) wśród 148 badanych krajów.
-Gwałtowna zmiana Grecji w kraj przyciągający migrantów nie może być wymówką władz, usprawiedliwiającą odwrócenie się plecami do potrzeb uchodźców i ignorowania ich międzynarodowych praw- mówi Olga Demetriou.

Romowie i inne mniejszości, żyjące na marginesie społeczeństwa, muszą znosić presję pośredniej i bezpośredniej dyskryminacji. W Atenach i w Patras,  Romowie byli eksmitowani ze swoich domów z użyciem siły, przyjmując na siebie duży finansowy ciężar zmiany miejsca zamieszkania. Romowie byli także celem rasistowskich ataków, które, w niektórych przypadkach, zostały zignorowane przez władze. Prawo do wolności wypowiedzi, religii i stowarzyszania się członków mniejszości zostały złamane. Powodem są luki w narodowym antydyskryminacyjnym prawodawstwie i zaniechania greckich władz w przyswajaniu istotnych międzynarodowych standardów i przepisów prawnych..
-Przez ostatnie kilka lat greckie władze przyznały, że nie były wystarczająco efektywne w odpowiadaniu na potrzeby migrantów i mniejszości. Ta nieefektywność ma negatywne skutki w sposobie, w jaki szczególnie narażone grupy są postrzegane i traktowane w kraju. To tworzy klimat tolerancji dla rasizmu i ksenofobii wśród coraz szerszej populacji Greków-.
-Wszyscy w Grecji, członkowie większości, mniejszości czy uchodźcy, muszą  przestrzegać praw człowieka Władze Grecji są odpowiedzialne za upewnienie się, że tak się stanie-.

Raport Out of the spotlight: The rights of foreigners and minorities are still a grey area( AI Index: EUR 25/016/2005) dostępny na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engeur250162005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

4273